Monique van Vliet, Mr., Junior Belastingadviseur, Specialist Estate Planning

Monique van Vliet

Junior Belastingadviseur, Specialist Estate Planning

Mr.

(013) 594 02 02


Mr. Monique van Vliet is fiscaal jurist en sinds september 2017 werkzaam bij BDO. In 2018 is Monique afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft zij haar scriptie geschreven over de fiscale gevolgen bij het aangaan van een huwelijk of samenlevingscontract en het wijzigen van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk. Monique houdt zich met name bezig met fiscale advisering op het gebied van vermogensoverheveling naar de volgende generatie en het fiscaal optimaliseren van testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten.