Michael van Beek, MSc, Manager Cyber Security | BDO Digital

Michael van Beek

Manager Cyber Security | BDO Digital

MSc

+31 (0)30 63 36 260


Michael is sinds april 2018 werkzaam bij BDO en heeft ruime ervaringen opgedaan binnen zowel de profit als non profit sector op het gebied van informatierisicomanagement, gegevensbescherming, (cyber)security, AO/IC, IT-beheer, beheersingsprocessen en projectimplementaties. Hij heeft een bedrijfskundige (BI) achtergrond aangevuld met o.a. een EDP audit (RE), CIPP/E en CIPPM opleiding.

In zijn adviesrol legt Michael graag de nadruk op essentiële onderdelen van privacy en gegevensbescherming: praktische implementatie, heldere interne en externe communicatie en het creëren van een breder draagvlak. Hij is bekend met beleidsprocessen, is politiek sensitief en altijd op zoek naar oplossingen die zowel gedegen als pragmatisch zijn. Hij is snel in staat om complexe vraagstukken te overzien en met verschillende disciplines binnen een organisatie samen te werken. Klanten waarderen hem om zijn open, flexibele, resultaatgerichte instelling en zijn kennis van zaken.