Marleen Berkman-van den Berg, Senior Manager Arbeidsrecht

Marleen Berkman-van den Berg

Senior Manager Arbeidsrecht

(030) 284 98 00


Marleen werkt sinds 2010 als Senior Arbeidsjurist en adviseert voornamelijk werkgevers in de publieke sector over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder reorganisaties, individueel ontslag, arbeidsvoorwaarden en ziekte en arbeidsongeschiktheid. In 2018 heeft Marleen de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) met goed gevolg afgerond. Ook heeft Marleen de opleiding Jurist in de Zorg gevolgd.

Verder is Marleen betrokken bij de accountantscontrole op de naleving van de WNT door (semi)publieke instellingen. Het WNT-team voert ruim 400 WNT-controles per boekjaar uit als onderdeel van het controleteam. Daarnaast wordt Marleen vaak ingeschakeld voor trajecten rondom de benoeming en ontslag van de WNT-bestuurder, het geven van een second opinion omtrent WNT-adviezen van andere accountantskantoren en geeft zij zowel interne als externe cursussen over de WNT. Ook is Marleen lid van de WNT-werkgroep van de NBA.