Mark Wiebing, MSc, Junior Adviseur | BDO Digital

Mark Wiebing

Junior Adviseur | BDO Digital

MSc

030 - 633 62 33


Mark is sinds begin 2020 verbonden aan BDO Forensics & Technology als forensisch onderzoeker. Mark richt zich op bijzondere onderzoeken binnen het vakgebied van de forensische accountancy. Daarnaast adviseert Mark diverse organisaties op het gebied van interne beheersing en interne controle.

Mark heeft eerder ervaring opgedaan in de samenstel- en controlepraktijk van een Big Four accountantskantoor. Hierdoor heeft Mark diepgaande kennis opgedaan van interne beheersing, transactiestromen en financiële verslaggeving binnen organisaties van uiteenlopende aard, omvang en complexiteit.

Mark heeft ervaring met bijzondere onderzoeken die zich richten op diverse vormen van (faillissements-) fraude, onttrekking van middelen (diefstal) en verslaggevingsfraude. Daarnaast heeft Mark ondersteuning geleverd in onderzoeken waar BDO als partijdeskundige en onafhankelijke deskundige voor de Rechtbank optreedt.