Marieke Heltzel, Mr., Senior Jurist Financieel Toezichtrecht, Wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit

Marieke Heltzel

Senior Jurist Financieel Toezichtrecht, Wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit

Mr.

(030) 284 98 00


Marieke Heltzel is sinds 1 juli 2019 werkzaam bij BDO Legal binnen het Financieel Toezichtrecht team. Marieke heeft 8 jaar ervaring als advocaat met zowel de adviespraktijk (over aangelegenheden die betrekking hebben op de Wft), als in de procespraktijk (civielrechtelijke geschillen bij rechtbank, gerechtshoven en het KiFiD en bestuursrechtelijke procedures tegen de AFM en DNB). Daarnaast is Marieke werkzaam geweest als secretaris bij de Tuchtcommissie DSI.

Marieke adviseert banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, beursgenoteerde ondernemingen, pensioenuitvoerders en trustkantoren.

Marieke is tevens als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus Universiteit en publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften over Financieel toezichtrecht. Marieke is lid van de Vereniging voor Financieel recht.