Léon

Léon van Aubel

Senior Manager Lokale Overheid

BDO Utrecht

(030) 2849 960

(06) 2073 4585

vCard

Léon van Aubel (1978) heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de gemeentelijke sector, eerst als accountant en later als adviseur. Hij heeft met name ervaring opgedaan op de gebieden risicomanagement, governance, verbonden partijen, grondexploitaties, SiSa, sociaal domein (decentralisaties), bezuinigingstaakstellingen, stresstesten, administratieve organisatie en interne controle. Léon is als adviseur betrokken bij Horizontaal Toezicht trajecten tussen gemeenten en zorgaanbieders alsmede programma-management energietransitie (duurzaamheidsvraagstukken) voor lokale overheden. Daarnaast is Léon betrokken bij de BDO Academy en verzorgt hij regelmatig trainingen voor het lokaal en middenbestuur. Naast zijn ruime ervaring in de gemeentelijk sector is Léon lid van een adviesraad van een cultuur evenement en een Raad van Toezicht bij een zorginstelling.