Katelijn Troe, Drs., RA, Partner Audit & Assurance - Zorg

Katelijn Troe

Partner Audit & Assurance - Zorg

Drs., RA

(055) 312 76 00


Drs. Katelijn Troe RA is binnen BDO werkzaam voor de Branchegroep Zorg. Zij richt zich op dienstverlening aan ziekenhuizen, verzorgings-, verplegings-, thuiszorg- en gehandicaptenzorginstellingen. Daarnaast is zij mede auteur van de jaarlijkse BDO Benchmark Ziekenhuizen.