Kasper Kuiper, MSc, Sr. Adviseur publieke sector

Kasper Kuiper

Sr. Adviseur publieke sector

MSc

(030) 284 98 00


Kasper is sinds 2016 in dienst bij BDO Advisory. Voorheen was hij werkzaam binnen de publieke en semi-publieke sector. Hij heeft ervaring als adviseur, programma- en projectmanager binnen de publieke en semipublieke sector. Hij is gespecialiseerd in organisatorische en samenwerkingsvraagstukken.

Hij is afgestudeerd op intergemeentelijke samenwerking, shared service centers en de vraagstukken die het opzetten van een dergelijke samenwerking met zich meebrengt. Als bedrijfskundige heeft hij zich in zijn master gespecialiseerd in de sturing van organisaties.

Kasper heeft een goed gevoel voor verhoudingen. Door zijn brede achtergrond en scherpe analytische blik is hij in staat snel een probleem te doorgronden. Zijn bedrijfskundige basis zorgt ervoor dat hij de relatie tussen verschillende organisatieonderdelen en –uitdagingen kan leggen en ziet een bedrijf niet als losstaande elementen, afdelingen, maar als een netwerk van communicerende onderdelen. Hij heeft een goed ontwikkeld empathisch vermogen en heeft leiding gegeven aan diverse samenstellingen van projectteams. Hierdoor kan hij zich goed inleven in de dynamiek binnen organisaties en de meespelende politiek-bestuurlijke componenten.

Kasper komt graag tot een integraal advies, waarin alle van belang zijnde factoren meegenomen zijn. Met name ondersteunt hij organisaties in de publieke sector graag bij de realisatie van transformaties, om verandering daadwerkelijk te realiseren. Zodoende zoveel mogelijk impact te hebben en waarde toe te voegen.

Verder is hij is goed in het oplossingsgericht denken. Hij kijkt hoe iets ‘wel’ kan en komt hierbij met creatieve oplossingen. In het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden en het samenbrengen van partijen (publiek-privaat, en publiek-publiek) zal hij altijd zoeken naar de win-win.