Jolien Heddes, MSc, Adviseur Publieke Sector

Jolien Heddes

Adviseur Publieke Sector

MSc

(030) 284 98 00


Jolien Heddes heeft Strategic Product Design aan de TU Delft gestudeerd en is sinds januari 2020 in dienst bij BDO. Tijdens verschillende projecten in de zorg heeft zij samen met patiënten en professionals strategische behoeften in kaart gebracht en omgezet in concrete implementatietrajecten. Jolien is vanuit haar achtergrond gewend om problemen breed te analyseren en systematisch te werken en hierbij vooral de (eind)gebruiker centraal te stellen.

Met aanstekelijk enthousiasme en doelgerichte, visueel aantrekkelijke presentaties kan Jolien een sleutelrol vervullen in het creëren van draagvlak voor nieuwe plannen bínnen en tússen verschillende organisaties.