Jiri Verschure , Mr., Senior manager vaktechniek bij BDO Legal

Jiri Verschure

Senior manager vaktechniek bij BDO Legal

Mr.

(013) 466 62 22


Jiri Verschure studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heeft Jiri jarenlange ervaring opgedaan binnen de wetenschap als docent/onderzoeker en in de advocatuur als advocaat/curator op het terrein van het ondernemingsrecht, insolventierecht en goederenrecht.

Vanaf 1 oktober 2016 is Jiri verbonden aan BDO en geeft hij leiding aan het team ondernemingsrechtjuristen bij het Bureau Vaktechniek van BDO en is hij verbonden aan BDO Legal. Daarbij houdt hij zich bezig met het vennootschaps- en contractenrecht in brede zin, met de nadruk op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het jaarrekeningenrecht.

Jiri is een analytische denker met een sterke focus op kwaliteit en vaktechnische inhoud, zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen.