Jeroen Wiersma, RA, Partner Audit & Assurance

Jeroen Wiersma

Partner Audit & Assurance

RA

(020) 543 21 00


Jeroen Wiersma (1977) is sinds 2000 werkzaam in de accountancy en is gespecialiseerd in de controle van zorginstellingen. Hij heeft ervaring opgedaan bij een Big4 kantoor.

Per 1 januari 2017 is Jeroen als partner verbonden aan de BDO Branchegroep Zorg. Jeroen is binnen BDO de aangewezen persoon voor controle- en advieswerkzaamheden aan zorginstellingen (ziekenhuizen (topklinisch/ algemeen), VVT, GHZ, jeugdzorg - en GGZ instellingen). Daarnaast voert hij ook diverse advieswerkzaamheden uit, al dan niet uit hoofde van de natuurlijke adviesfunctie van de accountant.