Jeroen Francot, MSc, RE, Manager IT Risk Assurance

Jeroen Francot

Manager IT Risk Assurance

MSc, RE

BDO Eindhoven

+31 (040) 269 82 22


Jeroen Francot werkt sinds 2015 bij BDO en heeft veel ervaring met assurance onderzoeken zoals ISAE 3402, ISAE 3000 en SOC 2. Binnen de assurance dienstverlening richt hij zich met name op softwareontwikkelaars en IT dienstverleners. Daarnaast is Jeroen vanuit zijn rol binnen de sustainability werkgroep van BDO nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het snijvlak van IT en sustainability.

Naast zijn werkzaamheden bij BDO is Jeroen lid van de commissie beroepsregels en de taskforce ESG van de NOREA (de beroepsorganisatie van IT auditors in Nederland) en is en blijft uit dien hoofde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom assurance en sustainability.