Ingmar Beerthuizen, Adviseur Mergers & Acquisitions - Transaction Advisory Services

Ingmar Beerthuizen

Adviseur Mergers & Acquisitions - Transaction Advisory Services

(030) 284 98 00


Ingmar heeft een Master in International Economics & Business behaald aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie Financial Management. Tegelijkertijd heeft hij een mastertitel behaald in organisatie wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Ingmar is in 2017 gestart met een stage binnen BDO Corporate Finance waarna hij aansluitend in dienst is getreden.

Als adviseur houdt hij zich bezig met due diligence onderzoeken, koop- en verkooptrajecten, waardering gerelateerde vraagstukken, MBO’s, MBI’s en financieringen.

Opleidingen

  • Postacademische opleiding Data Science & Business Analytics
  • Master International Economics & Business -  Financial Management
  • Master Beleid, Communicatie & Organisatie - Strategie & Identiteit
  • Bachelor Business Administration