Ilona Bothoff-van Hoff, Senior Manager A&A

Ilona Bothoff-van Hoff

Senior Manager A&A

(070) 338 08 08


Ilona Bothoff-van Hoff is sinds 2002 werkzaam bij BDO. Ze heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd in de publieke sector. Haar klantenpakket bestaat met name uit Fondsenwervende instellingen, NGO’s, gesubsidieerde instellingen, ZBO’s en andere publieke instellingen.