Geertje Strampel, Partner Internal Audit, Risk & Compliance | BDO Digital

Geertje Strampel

Partner Internal Audit, Risk & Compliance | BDO Digital

(030) 284 98 00


Geertje Strampel (1978) heeft ruime ervaring met vraagstukken die betrekking hebben op (corporate) governance, compliance, gedrag & cultuur en integriteit; zowel binnen financiële instellingen als beursgenoteerde ondernemingen. Het beoordelen van de effectiviteit van compliance functie, het meten van en sturen op soft controls en de beoordeling en advisering aangaande governance vraagstukken vallen binnen de competenties van Geertje. Met haar achtergrond als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten weet zij vraagstukken op een praktisch en pragmatische manier te implementeren zonder afbreuk te doen aan het voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast beoordeelt, adviseert en ondersteunt Geertje Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen inzake gedrag, cultuur, tone at the top, effectiviteit van samenwerking en een passende governance-structuur.