Floor Helmer, BSc., Senior Adviseur Forensics & Technology | BDO Digital

Floor Helmer

Senior Adviseur Forensics & Technology | BDO Digital

BSc.

+31 (0)30 633 62 60


Floor is sinds 2021 werkzaam bij BDO Digital. Zij is een specialist op het gebied van forensische data-analyse en is werkzaam binnen het team Forensics & Technology. Met het inzetten van haar data-analyse en -visualisatievaardigheden helpt zij bedrijven inzichten te verkrijgen uit data, welke gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van een fraudeonderzoek of als onderdeel van preventief frauderisicomanagement. Floor is na het afronden van haar studie Toegepaste Wiskunde in 2016 gestart binnen het forensische werkveld, hier heeft zij bij een big four kantoor onder andere ervaring opgedaan in het doen van fraudeonderzoek en beheersing van compliancerisico’s, eDiscovery en audit analytics. Floor heeft gewerkt in verschillende sectoren en (internationale) teamsamenstellingen.