Eline Slaats, Mr., Jurist Ondernemingsrecht

Eline Slaats

Jurist Ondernemingsrecht

Mr.


Met ingang van 1 juli 2021 is Eline werkzaam bij BDO Legal en houdt zij zich bezig met ondernemingsrecht binnen de (semi) publieke sector en zorgrecht.

Daarnaast is Eline betrokken bij de accountantscontrole op de naleving van de Wet Normering Topinkomens (WNT) door (semi)publieke instellingen en adviseert zij op dit gebied in brede zin.

Eline Slaats heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en heeft haar master Ondernemingsrecht behaald aan de Radboud Universiteit. Tijdens en na het afronden van haar studie heeft Eline een aantal jaar binnen het notariaat gewerkt op het gebied van ondernemingsrecht.