Clementine Prins, RPP, Manager Payroll Services

Clementine Prins

Manager Payroll Services

RPP

(070) 338 08 08


Per januari 2019 is Clementine na 16 jaar weer terug bij BDO. Zij is destijds als salarisadministrateur uit dienst getreden en is nu terug gekomen in de functie van manager payroll services. Het is dan ook mooi om te zien dat ze de organisatie nog enigszins kent en dat er, zowel binnen BDO als specifiek binnen de salarispraktijken nog oude bekenden werkzaam zijn.

Naast haar verantwoordelijkheid voor het salaristeam in regio west vervult zij tevens een functie binnen het landelijk MT. Binnen haar team ligt de focus op kwaliteit, efficiency en opleiden waarbij zij een voorstander is van coachend leiderschap. Binnen het MT ligt haar focus op kwaliteit en de ISAE-3402 verklaring voor de salarispraktijk waarbij haar kennis en ervaring die zij bij haar vorige werkgever heeft opgedaan goed tot zijn recht komen.