Charlotte Schreuder, Adviseur Publieke Sector

Charlotte Schreuder

Adviseur Publieke Sector

(030) 284 98 00


Charlotte is begin 2020 gestart bij BDO als adviseur binnen de publieke sector. Ze richt zich op de digitale transformatie van de zorg. Dit zijn vaak complexe vraagstukken. Voor Charlotte is het een uitdaging om vanuit die complexiteit een versimpeling te maken zodat iedereen het kan begrijpen. Visualisaties zijn hier belangrijk in.

In het programma Mitz werkt Charlotte aan de online toestemmingsvoorziening Mitz voor het delen van medische gegevens. Hiermee kunnen patiënten zelf hun toestemmingen inzien en beheren. Daarnaast schrijft ze diverse miniblogs: korte positieve stukjes over alledaagse zaken mét de link naar de zorg. Deze miniblogs zijn te vinden op haar LinkedIn-pagina.

Bij haar vorige werkgever heeft ze zich bezig gehouden met gestandaardiseerde elektronische uitwisseling van gegevens. Charlotte heeft gewerkt binnen het programma MedMij en veel kennisdeling georganiseerd over patiëntportalen.