Anton Revenboer, Partner BDO Advisory | branchegroep Overheid

Anton Revenboer

Partner BDO Advisory | branchegroep Overheid

(030) 284 98 00


Anton Revenboer (1969) is een ervaren adviseur en heeft veel kennis van en ervaring met organisaties in de publieke sector, vooral in het sociale domein. Sinds 1 juni 2016 is hij werkzaam bij BDO Advisory, branchegroep Lokale overheid. Hij heeft hart voor de publieke zaak en adviseert op het gebied van strategievorming & organisatieontwikkeling, ketenregie & governance en sturing & beheersing. Hij is sparringpartner op bestuurs- en directieniveau. Daarbij brengt hij de koppeling aan tussen inhoud, bedrijfsvoering en proces.

Anton is goed thuis in de politiek-bestuurlijke complexiteit van gemeenten, ministeries en landelijke- en regionale uitvoeringsorganisaties en hij is actief als toezichthouder. Anton is in staat om bestuurlijke en strategische vraagstukken door te vertalen naar operationele excellentie en efficiënte bedrijfsvoering.  Hij is innovatief, combineert daadkracht met draagvlak en is samenwerkingsgericht. Zijn persoonlijke missie als adviseur is de brug slaan tussen de ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’. Daarmee biedt hij u voortdurend toegevoegde waarde.