Anne Marie Janssen, Partner

Anne Marie Janssen

Partner

(030) 284 98 00


Anne Marie Janssen (1968) is een gedreven accountant (AA) en Master of Finance for small and medium-sized enterprises (MFSME). Anne Marie heeft veel ervaring op het gebied van externe verslaggeving en advisering bij diverse cliënten, zowel in de profit als non-profit sector. Als business coach adviseert zij graag ondernemers en ondernemingen in hun groeiproces naar optimalisering en kwaliteit. Anne Marie werkt, met een onderbreking van 4 jaar, sinds 1998 bij BDO en heeft binnen de beroepsgroep diverse functies vervult (lid Raad voor de Praktijkopleiding, Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen).  

Momenteel is zij lid van de Accountantskamer, de tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt en draagt in deze functie bij aan het vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening.