Anne Marie Janssen, Partner

Anne Marie Janssen

Partner

(030) 284 98 00


Anne Marie Janssen (1968) is Accountant (AA) en Master of Finance for small and medium-sized enterprises (MFSME). Anne Marie is eindverantwoordelijk voor het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen en het verzorgen van financiële administraties en periodieke rapportages . Zij draagt in die rol zorg voor de dagelijkse leiding en aansturing van de opdrachten. Anne Marie heeft een ruime ervaring op het gebied van midden- en klein bedrijf en non-profit sector in diverse branches. Anne Marie werkt, met een onderbreking van 4 jaar, sinds 1998 bij BDO.  

Zij is lid van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, de commissie die voor zowel de theoretische opleiding als de praktijkopleiding de eindtermen vaststelt, opleidingen aanwijst en toezicht houdt op de opleidingen.