Andy Siepe, Senior Accountant

Andy Siepe

Senior Accountant

(072) 518 30 00


Andy Siepe (1972) is sinds 1996 werkzaam in de Accountancy & Belastingadviespraktijk binnen BDO en heeft ruime ervaring opgedaan met de dienstverlening aan bedrijven in de MKB-praktijk. Het is zijn doel om klanten meer met hun onderneming bezig te laten zijn en minder met het cijfermateriaal. Dat is immers zíjn werk. Tussentijdse informatieverzorging is daarbij van groot belang. Dat zorgt voor een beter inzicht en maakt dat u als klant tijdig kunt bijsturen. 

Daarnaast is Andy veelvuldig betrokken bij het opstellen van begrotingen. Uit hoofde daarvan zou hij ook u op dat gebied verder kunnen helpen.