BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Reactie BDO op eindrapport Commissie Toekomst Accountancysector (CTA)

31 januari 2020

Op 30 januari jl. heeft de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar eindrapport ‘Vertrouwen op controle’ gepresenteerd. Wij hebben dit rapport met aandacht gelezen. Onze eerste indruk is dat het rapport een evenwichtige weerslag is van de gedegen analyse die we al in het interimrapport van oktober 2019 konden lezen, aangevuld met een zorgvuldige verwerking van de vele uiteenlopende consultatiereacties. We zien bijvoorbeeld dat punten die in het interimrapport nog vragen opriepen in het eindrapport zijn verduidelijkt of genuanceerd. 

Hoewel het CTA-rapport kritisch begint met de constatering dat het structurele kwaliteitsprobleem in de accountancy nog niet is opgelost, waarderen wij de duidelijke oplossings- en toekomstgerichte insteek van het rapport. De CTA heeft oog voor verwachte effectiviteit, proportionaliteit en juridische haalbaarheid en doet constructieve voorstellen voor verdere verbetering. Het betreft een samenhangend pakket aan maatregelen over het hele domein van de wettelijke controle en dat ook niet beperkt blijft tot alleen de accountantsorganisaties; alle schakels in de financiële verantwoordingsketen worden door de CTA aangesproken. 

BDO beschouwt het continu doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen en het leveren van topkwaliteit niet als een randvoorwaarde of hygiënefactor, maar als hét fundament van onze bedrijfsvoering. Dat geldt niet alleen voor onze accountantspraktijk, maar voor onze gehele BDO-organisatie, bestaande uit meerdere groepsmaatschappijen werkzaam in de zakelijke dienstverlening. We hebben goede voortgang geboekt in onze verandertrajecten en tevens stappen gezet om kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Het streven naar verdere verbeteringen is een continu proces. We begrijpen dat de publieke opinie is dat de veranderingen sneller zouden moeten gaan. We hebben flinke stappen vooruit gezet, maar we hebben het einddoel nog niet bereikt.

Wij zullen het CTA-rapport, in afwachting van de reactie van de minister eind maart en in samenhang met eerdere verschenen rapporten van onder andere de AFM en de MCA, verder bestuderen en ons zo spoedig mogelijk beraden op de verdere stappen voorwaarts. Daarnaast staan wij open voor de dialoog en samenwerking met onze collega’s binnen de sector en onze stakeholders daarbuiten, onder regie van de door de commissie aanbevolen kwartiermaker.