BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

BDO Jaarverslag 2019: balans

30 april 2020

BDO wil relevant blijven in een veranderende wereld door het bieden van innovatieve en duurzame dienstverlening. Dit vraagt om het vinden van de juiste balans tussen koersvastheid enerzijds en snel kunnen reageren op de buitenwereld anderzijds. Dat dit laatste noodzakelijk is, wordt in de huidige coronacrisis meer dan ooit duidelijk. Maar balans is ook essentieel bij het benutten van kansen die leiden tot aanpassingen in de organisatie. In 2019 hebben wij dan ook nadrukkelijk deze balans gezocht om een duurzame en financieel gezonde organisatie te behouden.  

Samenvatting resultaten

De start van 2019 was uitdagend voor BDO, maar wij zijn tevreden over de resultaten die bereikt zijn. Ook zijn wij trots op alle BDO’ers die hieraan hebben bijgedragen en de flexibiliteit die is getoond bij de verschillende veranderingen. Onze omzet steeg met 4,2% naar € 293,8 miljoen. De dienstverlening in al onze Lines of Service beweegt volop mee onder invloed van digitale ontwikkelingen, de opkomst van een nieuwe generatie klanten, steeds veranderende fiscale wetten en regels, complexere belastingvraagstukken en voorschriften van toezichthouders. Hierbij heeft iedere Line of Service in het afgelopen jaar zijn eigen accenten gelegd, afhankelijk van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Kwaliteitsslag

Wij zijn verheugd over de positieve beoordeling van de AFM over de door BDO gemaakte kwaliteitsslag. In het in 2019 gepubliceerde onderzoeksrapport  ‘Kwaliteit overige OOB-accountantsorganisaties onderzocht’  geeft de AFM aan dat zij vertrouwen heeft in de kwaliteitsslag die BDO maakt. De relevante kwaliteitswaarborgen zijn grotendeels op orde binnen onze organisatie, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. Verder constateert de AFM dat er binnen onze organisatie actief gewerkt wordt aan verandering rondom kwaliteit. Er is een duidelijke visie en er is continu aandacht voor kwaliteit en medewerkers ervaren volgens het rapport dat wordt gewerkt aan het altijd en overal leveren van topkwaliteit. Tot slot geven twee van de drie onderzochte wettelijke controles de AFM ook positieve indicaties over de borging van het verandertraject en de kwaliteitswaarborgen.

BDO werkt hard aan het verandertraject binnen de organisatie, waarmee wij onder andere beogen onze kwaliteitswaarborgen te versterken en de kwaliteit van onze wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te borgen en wij gaan hier mee door. Continue kwaliteitsverbetering moet verankerd worden, niet alleen in de systemen maar ook in onze werkwijze en in onze cultuur. 

Blik op de toekomst

De zaken waarmee wij in het afgelopen jaar bezig zijn geweest, bieden een goede basis voor de toekomst. Er zijn goede stappen gezet in het realiseren van onze doelstelling van het altijd en overal leveren van topkwaliteit. 2020 is het laatste jaar van onze strategische periode 2016-2020. Van de doelstellingen die in 2016 zijn geformuleerd, kunnen wij vandaag de dag vaststellen dat wij het grootste deel naar verwachting gerealiseerd hebben aan het eind van deze strategieperiode. Er ligt een stevig fundament voor de volgende strategieperiode, waaraan wij in 2020 invulling gaan geven en waarbij nieuwe doelstellingen voor de komende vijf jaar worden geformuleerd.

Gezien de huidige coronacrisis, zal de komende periode echter uitdagend worden voor ons allemaal. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hier weer uit gaan komen als we gezamenlijk onze schouders eronder zetten, als één BDO. Onze internationale BDO-droom en missie: ‘people helping people achieve their dreams’, is hierbij cruciaal.

DOWNLOAD JAARVERSLAG 2019