BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Onderzoek:

BDO Benchmark Ziekenhuizen 2015 Update

08 oktober 2015

De titel van ons voorgaande benchmark onderzoek naar de financiële gezond heid van algemene ziekenhuizen in Nederland, op basis van de jaarverslagen 2013, luidde ‘2015: jaar van de waarheid’. Inmiddels zijn we ruim 9 maanden verder in 2015 en kunnen we op basis van de reeds verschenen jaarcijfers 2014 concluderen dat de totale financiële performance, weliswaar bij gemiddeld fors dalende resultaten, nagenoeg stabiel is gebleven.

BDO-Benchmark Ziekenhuis 2015 - updateBovendien is duidelijk dat de overheid het gevreesde macroeheersingsinstrument (mbi) vooralsnog niet heeft ingezet, maar de mogelijkheid daartoe wel uitdrukkelijk openhoudt. Daarmee is dit grote gevaar nog niet geweken. Er blijven dus enorme onzekerheden bestaan voor de ziekenhuizen; het blijft onduidelijk of en wanneer deze zich gaan manifesteren. Daardoor is het de komende tijd onverminderd spannend voor de algemene ziekenhuizen in Nederland; vooral voor die met een zorgwekkende financiële gezondheid.

Op het eerste gezicht was de gemiddelde financiële performance van de ziekenhuizen tussen 2013 en 2014 stabiel. Maar wat zegt een gemiddelde? Nadere analyse van de cijfers toont namelijk onverbloemd aan dat er zich een grote tweedeling aan het voltrekken is: het aantal ziekenhuizen dat zeer goed (een cijfer 9 of hoger) scoort, neemt toe, maar ook het aantal ziekenhuizen dat een onvoldoende scoort. Niet minder dan 18 ziekenhuizen zitten in de gevarenzone, waaronder opvallend veel kleine.

Een tweeledige boodschap dus. Enerzijds zien we stabilisering en gezonde groei, aan de andere kant steeds nijpendere problemen. Voor de ziekenhuizen onderaan onze rangschikking is het zaak om de financiële performance snel te verbeteren en te bouwen aan een stabiele toekomst. Een aantal van hen heeft al ingegrepen, bijvoorbeeld door fusies aan te gaan met gezondere partijen. In onze ranking is te zien dat de juridische fusies tussen een financieel relatief zwak en een sterk ziekenhuis mogelijk kunnen helpen om de continuïteit van het zwakkere ziekenhuis te garanderen. Zo zijn er 4 ziekenhuizen (Gemini Groep, Spaarne Ziekenhuis, Stichting Bronovo-Nebo en Orbis Medisch Centrum) die op eigen benen een onvoldoende zouden scoren in onze ranking. Rekening houdend met de fusies scoren deze ziekenhuizen wél een voldoende. Fuseren lijkt dus te helpen om de cijfers gezond te krijgen. Het blijft echter wel van belang om de niet rendabele onderdelen van de fusiepartners financieel tegen het licht te houden en gezond te krijgen.

Wij hopen dat dit rapport ziekenhuisbestuurders en andere betrokkenen weer inspireert en aanspoort om inzichten en best practices uit te wisselen. Wij wensen u veel leesplezier, veel wijsheid en doorzettingsvermogen toe in de uitdagende tijd die voor de ziekenhuissector nog steeds in het verschiet ligt.

Nieuwsgierig naar het volledige rapport?

Download hieronder het BDO Benchmark Ziekenhuizen 2015 Update.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben of verdergaande advisering wensen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de BDO Branchegroep Zorg.

download