BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Onderzoek:

BDO Benchmark Ziekenhuizen 2015

26 februari 2015

BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2015Het jaar 2015 wordt voor veel Nederlandse ziekenhuizen het moment van de waarheid. Dan moet blijken of ze het hoofd boven water kunnen houden zonder de transitiebaten, de tijdelijke financiële compensatie vanwege de nieuwe prestatiebekostiging. Ook wordt bekend of de overheid het door ziekenhuizen gevreesde macrobeheersingsinstrument (MBI) gaat inzetten, waardoor miljoenenkortingen op budgetten kunnen ontstaan. Uit de BDO Benchmark Ziekenhuizen 2015, waarvoor BDO de jaarrekening over 2013 van 74 ziekenhuizen onder de loep nam, blijkt dat nog 20 procent financieel in de gevarenzone verkeert.

Vergeleken met twee jaar geleden, toen we constateerden dat de algemene ziekenhuizen in Nederland financieel in een stevige crisis zaten, zijn we duidelijk positiever. Dat is het goede nieuws. Maar toen we voor deze jongste benchmark dieper in de cijfers over 2013 doken, kwamen we ook veel onzekerheden tegen.

Op het eerste gezicht is de gemiddelde financiële performance van de ziekenhuizen flink verbeterd. Maar een gemiddelde is tegelijk niet meer dan dat. En daar zit precies onze zorg! Het algemene beeld is dat voor alle categorieën de uitschieters – positief en negatief – groot zijn, waarbij opvalt dat kleine ziekenhuizen relatief vaak in de onderste regionen eindigen.

Dat ziekenhuizen onder aan onze ranking zich in de gevarenzone bevinden is voor ons duidelijk. Voor hen is het zaak om de financiële performance snel te verbeteren en te bouwen aan een stabiele toekomst. Hierbij helpt het niet dat zij worden geconfronteerd met ontwikkelingen zoals wegvallende vangnetregelingen, selectief contracteren en substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Zulke ontwikkelingen veroorzaken krimp in de zorgmarkt voor ziekenhuizen.

Uit een beknopte peiling onder een aantal ziekenhuizen blijkt dat veel bestuurders dit beeld herkennen, maar dat zij tevens concluderen dat dit niet geldt voor hun eigen ziekenhuis. Dit brengt met zich mee dat de effecten van het overheidsbeleid op de exploitatie mogelijk worden onderschat, waardoor maatregelen te laat worden genomen. Wij adviseren ziekenhuizen om hier alert op te zijn en niet te wachten met heldere keuzes over strategie, productaanbod en samenwerkingsverbanden.

Een andere zorgwekkende onzekerheid is de vraag of de overheid het gevreesde macro Beheersingsinstrument (mBi) gaat inzetten, waarmee overschrijdingen van het budgettair kader zorg (Bkz) kunnen worden teruggevorderd van de sector. Dit kan ervoor zorgen dat veel ziekenhuizen op korte termijn te maken krijgen met verliessituaties. Of dit echt gaat gebeuren wordt mogelijk al voor het einde van het eerste kwartaal van 2015 duidelijk.

Nieuwsgierig naar het volledige rapport?

U kunt de BDO Benchmark Ziekenhuizen 2015 hieronder downloaden.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben of verdergaande advisering wensen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de BDO Branchegroep Zorg.

download