BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Onderzoek:

BDO Benchmark Ziekenhuizen 2013

07 oktober 2013

Het jaar 2012 stond voor ziekenhuizen in het teken van systeemwijzigingen en de hiermee samenhangende onzekerheden voor de opbrengstbepaling. Veel partijen, waaronder de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, banken, brancheorganisaties, accountants en overige belanghebbenden, hadden het gevoel de grip op de financiële zaken bij ziekenhuizen te verliezen. Uiteindelijk zijn begin 2013 knopen doorgehakt en hadden op 15 juli 2013 vrijwel alle ziekenhuizen hun jaarrekening 2012 gepubliceerd. Een goed moment om de balans op te maken.

Met dit rapport geeft BDO de lezer een beeld van de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in Nederland. Daartoe zijn de jaarrekeningen van 77 van de in totaal 82 algemene ziekenhuizen geanalyseerd. De overige vijf ziekenhuizen hadden halverwege juli 2013 nog niet gepubliceerd. Het is niet onze bedoeling kwalitatieve uitspraken te doen over de overall-prestaties van individuele ziekenhuizen. Wij baseren ons uitsluitend op de cijfers uit de gepubliceerde jaarrekeningen 2012, waarbij wij op een objectieve manier en op de door ons gekozen wijze de bedrijfseconomische prestaties van ziekenhuizen berekenen en analyseren. Dit wil niet zeggen dat we terugschrikken voor op feiten gebaseerde uitspraken en interpretaties, maar alleen als die aansluiten bij onze financiële expertise.

Onze conclusie: ‘Pijn achter de schermen’

BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2013Op het eerste gezicht hebben de ziekenhuizen een goed financieel jaar achter de rug. Veel commerciële bedrijven zouden – zeker in de huidige tijd – niet ontevreden zijn met het financiële resultaat dat het gemiddelde algemene ziekenhuis in 2012 heeft behaald. Deze prestaties lijken prima in een jaar dat we eerder nog afschilderden als een mogelijk rampjaar voor ziekenhuizen: een periode van transitie, politieke onzekerheid, toenemende marktwerking, beperkte groeiruimte en verscherpte onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Hadden wij, en ook anderen, het helemaal mis met onze sombere voorspellingen voor 2012? Bij de BDO-benchmark van vorig jaar hadden we immers geconstateerd dat ziekenhuizen veel veerkracht hebben getoond. We hadden er graag naast gezeten, het positieve beeld kantelt echter drastisch als de resultaten nader worden bekeken. Hieronder volgen de hoofdconclusies van de BDO-benchmark 2013.

Ogenschijnlijk goede cijfers verhullen een dreigende financiële terugval

Het lijkt goed te gaan met de sector, als alleen globaal naar de resultatenontwikkeling wordt gekeken. Over 2012 behaalden de 77 ziekenhuizen uit het onderzoek gezamenlijk een positief resultaat van € 283,6 miljoen, een toename van 9,4% (€ 24,5 miljoen) ten opzichte van 2011. Het rendement (resultaat in procenten van de opbrengsten) nam in 2012 eveneens licht toe, van 2,0% naar 2,1%. Echter, indien we het resultaat corrigeren met het transitiebedrag over 2012, dan sluit ruim eenderde (36,4%) van de ziekenhuizen het jaar 2012 negatief af. Dit is een zorgwekkende situatie: in 2013 is de transitieregeling nog deels van toepassing, maar daarna houdt deze op te bestaan. Zonder compensatie en/of bijsturen door de ziekenhuizen zal vanaf 2014 sterk op de – vaak relatief beperkte – vermogens worden ingeteerd. Dit kan op (individueel) ziekenhuisniveau verregaande gevolgen hebben.

Via de downloadbutton hieronder kunt u de BDO Benchmark Ziekenhuizen 2013 downloaden.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben of verdergaande advisering wensen dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw BDO-adviseur.

Download