• Transfer pricing

Transfer pricing / Value Chain Tax

Steeds meer ondernemers verleggen hun grenzen met het doen van zaken in verschillende landen. Dat biedt volop kansen, maar vereist uiteraard ook alertheid: de fiscale spelregels voor internationaal zakendoen blijven volop in beweging en daarom is het van belang om te kunnen blijven voldoen aan (nieuwe) wetgeving, in control te blijven en (her)structureringen fiscaal zo efficiënt mogelijk in te richten.

Voor fiscale doeleinden geldt dat internationale transacties (zoals goederen en diensten) tussen groepsmaatschappijen en/of tussen hoofdhuis en vaste inrichting dienen plaats te vinden onder zakelijke voorwaarden. Dit dient te worden vastgelegd in transfer pricing documentatie door middel van een value- en supply chain analyse.

Sinds 1 januari 2016 is de documentatieverplichting in de Nederlandse wetgeving flink aangescherpt. De veranderingen in de Nederlandse wetgeving zijn een gevolg van het zogenoemde Base Erosion and Profit Shifting project (BEPS) welke is geïnitieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit project bevordert meer fiscale coherentie tussen verschillende landen en vereist meer transparantie van de belastingplichtigen over hun fiscale positie. Voor Nederlandse entiteiten en vaste inrichtingen binnen een multinationale groep met een totale groepsomzet vanaf € 50 miljoen gelden specifieke vereisten aan de vorm en inhoud van de transfer pricing documentatie. Tevens dient deze documentatie jaarlijks te worden bijgehouden. Voor Nederlandse bedrijven die deel uitmaken van een groep met een totale groepsomzet van minder dan € 50 miljoen geldt de aangescherpte wetgeving niet maar zij dienen eveneens de zakelijkheid van intercompany transacties vastleggen. Voor ondernemingen met een minimale groepsomzet van € 750 miljoen geldt tevens vanaf boekjaar 2016 de verplichting voor het indienen van de zogenoemde Country-by-Country reporting.

In Nederland gelden strikte sancties bij het niet voldoen aan de administratie-eisen voor transfer pricing. De sancties reiken van omkering van bewijslast tot correcties en boetes, mogelijk met dubbele belasting als gevolg. Goede transfer pricing documentatie zorgt ervoor dat u als onderneming compliant bent en voorkomt discussies, sancties en mogelijke reputatieschade.

Altijd ‘in control’

Om de transfer pricing risico’s zo klein mogelijk te houden, is het van belang dat u als bedrijf ‘in control’ bent over uw commerciële en fiscale positie. Dat vergt meer dan het voldoen aan wet- en regelgeving; u dient uw documentatie en implementatie van transfer pricing ook proactief up-to-date te houden.

Wilt u weten of uw onderneming aan de transfer pricing documentatiewetgeving voldoet? Gaat u uitbreiden naar het buitenland of neemt u een internationale onderneming over? Komt de Belastingdienst binnenkort bij u langs en wilt u voorbereid zijn? BDO kan u op drie niveaus bij uw transfer pricing vraagstukken van dienst zijn:

  • Compliance: met behulp van onze QuickScan controleren wij of uw huidige transfer pricing documentatie aan de vernieuwde wet- en regelgeving voldoet en kunnen wij u bijstaan bij eventuele audits.
  • Control: we helpen u bij het verzamelen en opstellen van de juiste documentatie als bewijs voor uw compliance waarmee u in control bent over uw fiscale positie.
  • Planning: we gaan voor u na of uw huidige transfer pricing model ook past bij de toekomst van uw organisatie, bijvoorbeeld in geval van een overname, reorganisatie of implementatie van een nieuw business model. Hierbij is uw huidige én toekomstige value chain van doorslaggevende betekenis

Binnen ons wereldwijde BDO-netwerk werken meer dan 250 specialisten op het gebied van transfer pricing / value chain tax. Omdat zij hun kennis met elkaar delen, beschikken onze transfer pricing / value chain tax adviseurs over de meest recente kennis van het vakgebied. Bij ons bent u dus niet alleen verzekerd van de allerbeste service, maar ook van het beste advies.

Contact

Wilt u weten hoe BDO uw organisatie concreet bij transfer pricing vraagstukken kan helpen? Neem contact op met onze specialisten, download de flyer transfer pricing of bekijk onze newsletters.