WOZ en overige lokale heffingen

Een juiste WOZ-waarde voor uw vastgoed is belangrijk. Deze waarde vormt immers de grondslag voor veel lokale heffingen, en moet worden meegenomen in de aangifte VpB en/of IB en Successierechten. Een onjuiste WOZ-waarde heeft daarmee direct financiële consequenties voor u.

De fiscaal-juristen en taxateurs van BDO adviseren u op het gebied van de waardering van onroerende zaken (Wet WOZ), de overdrachtsbelasting en de waardebepaling ten behoeve van uw fiscale afschrijving. Ook ondersteunen wij u bij vragen over bouwleges, rioolheffing, afvalstoffenheffing, en andere lokale heffingen.

Contact

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw onroerend goed, of over aan u opgelegde aanslagen lokale heffingen, neem dan contact op met onze specialisten.