• Real Estate Valuation Services

Real estate valuation services

Veel private en publieke organisaties zijn eigenaar en/of gebruiker van vastgoed: de panden die u huurt of bezit voor uw winkelbedrijf, de fabriek waarin u produceert, de schoolgebouwen, of bijvoorbeeld de kantoren van waaruit u werkt. De waarde die dit vastgoed vertegenwoordigt, vormt de basis voor tal van fiscale heffingen, balanswaarderingen en transacties. In de sfeer van belastingheffing moet u bijvoorbeeld denken aan de onroerendezaakbelastingen, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting en Successiewet.

Onze fiscaal-juristen en de Register Taxateurs van het team Real Estate Valuation Services ondersteunen en begeleiden u bij het bepalen van de juiste waarde van uw vastgoed voor zowel fiscale als niet-fiscale doeleinden, bijvoorbeeld de jaarrekening.

Onze aanpak

BDO helpt u graag met een onafhankelijke vastgoedwaardering, en met een objectieve beoordeling van de rechtmatigheid en juistheid van opgelegde aanslagen. Indien blijkt van kennelijke verschillen zoeken wij het overleg met de belastingdienst om op minnelijke wijze tot een oplossing te komen. Blijft dat zonder voldoende resultaat dan zullen wij, uiteraard in overleg met u, tegen de aanslagen gemotiveerde bezwaarschriften indienen.

Bij BDO bent u verzekerd van een gedegen aanpak, met oog voor alle relevante aspecten – economisch-maatschappelijke omgeving, de geldende regelgeving, en uw financiële (jaarrekening) en fiscale context.

Contact

Wilt u weten wat onze fiscalisten en taxateurs van Real Estate Valuation Services voor u kunnen betekenen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze specialisten.