• De nieuwe innovatiebox biedt meer ruimte dan u denkt

Fiscaal voordeel met innovatie

Ontwikkelt u als onderneming zelf (technologisch) vernieuwende producten of diensten? Dan kunt u in aanmerking komen voor belastingvoordeel via de WBSO en de innovatiebox. De praktijk leert dat veel ondernemers onderschatten hoe innovatief hun onderneming is. Als gevolg van veranderde regelgeving is een WBSO-toekenning tegenwoordig (Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk) hét toegangsbewijs voor belastingvoordeel via de innovatiebox. Met de juiste WBSO basis, kan de innovatiebox u meer fiscaal voordeel opleveren dan u wellicht denkt. Daarnaast zien we dat de belastingdienst door de veranderde regelgeving hogere eisen aan de administratieve onderbouwing van een innovatiebox verzoek stelt. Gezien onze jarenlange praktijkervaring weten wij precies hoe we deze onderbouwing voor u vorm kunnen geven. Het goede nieuws is dat de innovatiebox met de juiste aanpak, u meer fiscaal voordeel kan opleveren dan u wellicht denkt.

Maakt u nog geen gebruik van de WBSO of innovatiebox? Maak samen met BDO serieus werk van de WBSO en de innovatiebox en versterk zo de innovatiekracht van uw onderneming. Uw antwoorden op onderstaande vragen geven een goede indicatie of u in aanmerking komt voor de regelingen en dus fiscaal voordeel kunt behalen.

Onze specialisten nemen onderstaande checklists graag samen met u door. In slechts een paar minuten van uw tijd weet u meer! Neem contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op


1. Checklist WBSO

Onderstaande vragen worden met u doorgenomen:

 • Welke technologische onderzoeks- en/of ontwikkelactiviteiten vinden plaats in uw onderneming?

 • Ontwikkelt u de producten/productieprocessen/software zelf? Of voert u het technisch wetenschappelijk onderzoek zelf uit?

 • Welke hiermee verband houdende kosten/uitgaven heeft u?

 • Betaalt u in Nederland loonheffing voor de medewerkers die het technische onderzoek en/of ontwikkelwerk uitvoeren?


2. Checklist innovatiebox

Onderstaande vragen worden met u doorgenomen:

 • Wat is de technologische innovatie die is voortgebracht? (het immaterieel activum)
 • Is er sprake van samenwerking bij het voortbrengen van de technologische samenwerking? Zo ja, hoe verhoudt zich deze samenwerking?
 • Beschikt u over S&O-verklaringen?
 • Beschikt u daarnaast (enkel voor grote belastingplichtigen) over één of meerdere van onderstaande ‘toegangsbewijzen’ tot de innovatiebox:
  • Een (aangevraagd) octrooi of kwekersrecht;
  • Programmatuur;
  • Een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel;
  • Een beschermingscertificaat van Octrooicentrum Nederland;
  • Een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van uw innovatie (niet zijnde een modelrecht);
  • Een exclusieve licentie om een juridisch ticket (zoals hiervoor benoemd) te gebruiken op een bepaalde wijze, in een bepaald gebied voor een bepaalde tijd.
 • Hoe ziet de samenhang tussen uw technologische innovatie en omzet eruit?
 • Wat is de omvang van de R&D functie? Welke andere kernfuncties zijn er binnen uw onderneming te onderscheiden?
 • Wat is de verwachte winstontwikkeling?
   

3. Vernieuw uw bestaande afspraken!

Maakt u al gebruik van de innovatiebox? Dan is het belangrijk te weten dat uw huidige afspraken met de fiscus zijn vervallen en dus vernieuwd moeten worden. Ook hierbij ondersteunen wij u graag. Daarnaast helpt BDO u graag de WBSO beter te benutten. Onze goede contacten met de Belastingdienst en onze persoonlijke, multidisciplinaire aanpak zijn volledig gericht op het fiscaal versterken van uw innoverend vermogen. Lees alles over de veranderende fiscale regelingen rondom innovatie.     

Meer informatie

Meer informatie over de WBSO kunt u hier vinden. Alle informatie over de Innovatiebox hebben wij hier voor u gebundeld, waaronder een factsheet met drie aandachtspunten uit de praktijk naar aanleiding van de wetswijziging. Uiteraard kunt u ook altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze innovatiespecialisten. Zij laten graag zien waar uw ruimte zit en hoe u deze optimaal benut. Ook nemen zij het aanvraagtraject voor de WBSO uit handen of helpen u deze beter te benutten, zodat u met minimale inspanningen en maximaal resultaat uw eerste toegangsbewijs heeft tot de innovatiebox.

Bekijk ook onderstaande video, waarin de Innovatiebox regeling nader wordt toegelicht: