• Onze focusmarkten

Onze focusmarkten

Niet alleen de informatietechnologie wordt steeds complexer, dit geldt ook voor de verschillende markten en sectoren. Daarom moeten we bij onze audit- en adviesdiensten in toenemende mate rekening houden met de specifieke branche waarin organisaties zich bevinden. BDO volgt hiervoor al jaren een marktgerichte strategie, waarop we onze interne organisatie hebben ingericht. 

Vanuit IT Risk Assurance focussen wij onze dienstverlening in het bijzonder op de volgende sectoren met daarbij een aantal specifieke diensten: 

Financial Services

De impact van nieuwe technologie op Financial Services is groot. De sector ondergaat een digitale transformatie, waarin (volledig) digitale diensten in hoog tempo traditionele businessmodellen vervangen. Snelheid, gemak en klantgerichtheid zijn de sleutelwoorden; technologie en data zijn daarbij de belangrijkste ‘enablers’. Innovaties komen daarbij niet langer alleen vanuit grote, traditionele spelers binnen de sector; het zijn juist de FinTechs en techgiganten (zoals Facebook, Amazon, Alibaba, Microsoft)  die zorgen voor vernieuwing. Ofwel, voor nieuwe technologieën, waarbij een gedegen governance en risicomanagement belangrijk is om digitale transformatie op een verantwoorde wijze vorm te geven. Aan de andere kant zien we dat ook de toezichthouders (onder meer DNB, ECB, EIOPA) grip op die vernieuwing willen houden, door de toename van IT risk & compliance-eisen gericht op IT-/datakwaliteit en -beheersing, cybersecurity en uitbesteding. 

Technologie, Media en Telecom

Dat onze maatschappij in hoog tempo verandert, komt voor een groot deel door de razendsnelle ontwikkelingen in de Technologie-, Media- en Telecombranche. Een voorbeeld hiervan is de versnelde adoptie van technologie voor remote (thuis)werken tijdens de Covid-19 pandemie. In verschillende rollen hebben technologiebedrijven, zoals softwareontwikkelaars en automatiseringsspecialisten, een enorme invloed op ons dagelijks leven. De technologische en digitale ontwikkelingen bieden niet alleen ongekende mogelijkheden, maar zorgen ook voor veel concurrentie en het versneld afbreken van bestaande businessmodellen. Door de snel veranderde werkomgeving veranderen ook de risico’s.  Zo ervaren wij - zowel vanuit klanten als wet- en regelgeving - hoe belangrijk het is om risico’s, die gepaard gaan met uw dienstverlening, te beheersen; uw klanten vertrouwen immers op u. 

Publieke Sector 

De publieke sector kent omvangrijke uitdagingen en is zodoende continu in ontwikkeling. De technologische vooruitgang, de ontwikkeling van wet- & regelgeving en grootschalige veranderingen in het (inter)nationale milieubeleid, verhogen de verwachtingen van publieke organisaties op thema’s als duurzaamheid, milieu, compliance op wet- en regelgeving, privacy, veiligheid en efficiency. 

Publieke organisaties willen graag passende oplossingen creëren voor het omgaan met deze ontwikkelingen. Om u daarin gericht te kunnen ondersteunen, staat het publieke sectorteam van BDO (waaronder IT Risk Assurance) voor u klaar. We hebben onze diensten voor de publieke sector opgedeeld in vier subsegmenten:

Zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is onlosmakelijk en in toenemende mate verbonden met een hoge inzet van informatietechnologie (IT), variërend van de kantoorautomatisering, facilitaire voorzieningen en medische techniek tot zelfs mobiele en draagbare apparatuur. Vanuit zowel de zorgsector zelf als de overheid is  de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in het verstevigen van deze digitalisering van zorg- en bedrijfsdiensten (met betrekking op zorglevering, logistiek, administratie, controle en informatietransparantie), en parallel hierin de inzet van online-diensten naar zorgbehoevenden en naasten te stimuleren en op te nemen in de dagelijkse praktijk. 

Overheid

Overheden worden steeds meer geacht proactief (snel en maatwerk) en transparant te zijn, zonder daarbij hun toekomstgerichtheid uit het oog te verliezen. De digitale economie dwingt ook overheden om sneller en continu online en fysiek aanwezig te zijn. De nadruk ligt steeds meer op het zo doelmatig mogelijk besteden van publieke gelden. Deze eisen worden opgelegd vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit de burger als het bedrijfsleven. Maar ook vanuit de landelijke politiek en steeds vaker ook vanuit de Europese Unie. Recente vereisten vanuit de centrale overheid: Smart and Sustainable Cities, ENSIA, BIO, DigiD, Wet Open Overheid, Performance metingen en -audits. 

Maatschappelijke organisaties

Onder druk van afnemende subsidies moeten maatschappelijke organisaties steeds meer zoeken naar hun toegevoegde waarde voor de hedendaagse, kritische burger. Vooral omdat ze steeds afhankelijker zijn van publieke inkomsten. Zodoende is steeds meer sprake van een nadrukkelijke vraag om transparantie en vertrouwen vanuit de stakeholders. Digitalisering dan wel digitale transformatie biedt in dit licht allerlei nieuwe kansen en leidt tegelijkertijd tot nieuwe uitdagingen en IT-risico’s. 

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben belangrijke maatschappelijke taken, maar de financiering van hun (kern)activiteiten staat onder druk. Kenmerkend zijn de strikte voorschriften voor het verdienmodel en de complexe wet- en regelgeving rondom maatschappelijke verantwoording. De transformatie van de operatie - door toepassingen van digitalisering voor een betere klantbediening en efficiëntie - kent aanzienlijke risico’s en uitdagingen in termen van beheersing (datakwaliteit, security, IT governance) en voldoen aan wet- & regelgeving (privacy, assurance).

Deze teams hebben zich gespecialiseerd in de ontwikkelingen van de betreffende markten en kunnen u van begin tot eind helpen; van het ontwerpen tot en met het implementeren, toetsen en beheersen van de belangrijkste IT-risico’s en de diverse (pragmatische) oplossingen. Onze specialisten richten zich op deze thema’s, met een invalshoek van risicomanagement, gedreven door een sterke digitaliserings-/IT-component.   

Contact

Nieuwe technologieën en IT risk & compliance vragen om specifieke expertise. Wij staan voor u klaar om te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van IT risk & compliance,  IT uitbesteding, IT & cloud assurance, cloud risk management, privacy en security, data management en internal audit. 

Bent u benieuwd hoe BDO u kan helpen bij uw IT-vraagstukken? Neem voor meer informatie, of voor een vrijblijvende kennismaking, contact op met een van onze specialisten.