Ketenregeling

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet onbeperkt verlengd worden. Tot 1 januari 2020 geldt dat maximaal drie arbeidsovereenkomsten binnen 24 maanden mogen worden aangegaan. Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is bepaald dat vanaf 1 januari 2020 maximaal 3 arbeidsovereenkomsten binnen 36 maanden aangegaan mogen worden. Gaan partijen na dit maximum van drie tijdelijke contracten of de maximale duur een volgend tijdelijk contract aan, dan wordt deze laatste arbeidsovereenkomst volgens de wet omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bereken uw mogelijkheden in onze ketenregelingtool.

Bereken

Transitievergoeding

Wanneer u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een medewerker beëindigt, dan bent u sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd indien u (kort samengevat) zelf het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen. Met onze tool kunt u zien of u een transitievergoeding verschuldigd bent, en zo ja wat de hoogte daarvan is.

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is de opbouw van de transitievergoeding per 1 januari 2020 gewijzigd. Deze aanpassingen zijn in onze tool verwerkt.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar ander werk te vergemakkelijken. De vergoeding kan door de werknemer bijvoorbeeld worden gebruikt voor (om)scholing naar ander werk of outplacement, maar dat is niet verplicht.

Bereken transitievergoeding