Financial regulatory

Wanneer u een onderneming start in de financiële sector komt er veel op u af. U moet nagaan of uw onderneming een vergunning nodig heeft om toegang tot de financiële sector te krijgen. Verder moet u inzicht krijgen in de vereisten waaraan uw onderneming doorlopend moet voldoen om de verleende vergunning te behouden en te voorkomen dat toezichthouders handhavingsmaatregelen tegen uw onderneming en bestuurders kunnen treffen. Ook wanneer u besluit uw onderneming of activiteiten af te wikkelen of te verkopen of een belang te nemen in een financiële onderneming zult u moeten nagaan welke eisen de wetgeving daaraan stelt. De wetgeving grijpt diep in op het reilen en zeilen van uw onderneming en is continu aan wijziging onderhevig. Niet-naleving van de regels kan grote gevolgen hebben. Niet alleen financieel, maar ook voor uw reputatie. Zaken op het gebied van financieel toezichtrecht vragen daarom om professionele ondersteuning van vakkundige en ervaren juristen.  

Regelgeving voor financiële ondernemingen

Het financieel toezichtrecht stelt regels voor uiteenlopende typen financiële ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, pensioenfondsen etc.). De regels bestrijken de levenscyclus van een financiële onderneming. Ze reguleren de toetreding tot de financiële markten, de bedrijfsvoering, financiële huishouding, de productontwikkeling, het gedrag en de cultuur en het vrijwillig of onvrijwillig afwikkelen van deze ondernemingen of productportefeuilles. Ketenpartners, zoals it-bedrijven, worden steeds meer door deze regels geraakt.

Ook uitgevende instellingen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) en andere (niet-financiële) ondernemingen die deelnemen aan de geld- en kapitaalmarkten (aangaan van derivatentransacties) moeten financieel toezichtrechtelijke regels naleven.

Wij zijn door onze jarenlange ervaring binnen en met de financiële sector, wetgevers en toezichthouders in staat om het knellende wettelijke kader om te zetten in praktische en proactieve adviezen. Wij denken graag met ondernemingen mee en dragen werkbare oplossingen aan.

BDO kan u helpen met het:

 • vaststellen of uw onderneming een vergunning nodig heeft, of dat er uitzonderingen, vrijstellingen of ontheffingen beschikbaar zijn;
 • begeleiden van vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen;
 • begeleiden van aanvragen van verklaringen van geen bezwaar;
 • begeleiden van betrouwbaarheid- en geschiktheidstoetsingen;
 • opstellen van beleidsstukken, productvoorwaarden en overeenkomsten;
 • adviseren over toepasselijke doorlopende eisen en hoe deze na te leven;
 • adviseren over toepasselijke regels bij fusies, splitsingen en overnames;
 • uitvoeren van een due diligence-onderzoek (voor kopers en verkopers) en het opstellen van relevante clausules in een aandelenkoopovereenkomst;
 • opstellen van prospectus en andere aanbiedingsdocumentatie;
 • adviseren over het afwenden van dreigende handhavingsmaatregelen van toezichthouders;
 • maken van impactanalyses en het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving in beleidsstukken, overeenkomsten, websites en andere documentatie.
 • verzorgen van presentaties en trainingen voor zowel bestuurders, raad van commissarissen als medewerkers van financiële ondernemingen op het gebied van (nieuwe) wet- en regelgeving en de vastlegging daarvan binnen de organisatie

Meer informatie

De financial regulatory-juristen van BDO Legal zijn gespecialiseerd in vraagstukken over financieel toezichtrecht. Heeft u vragen over deze onderwerpen, neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze specialisten. 

Nieuw bij BDO

See all blogs