Risicogestuurd prestatiemanagement

Risico’s zijn niet alleen onlosmakelijk met ondernemen verbonden, maar ook met prestaties. Wie zijn risicomanagement op orde heeft, vergroot de voorspelbaarheid van resultaten. Die resultaten kunnen divers geformuleerd zijn. Bijvoorbeeld het behalen van een budget- of een dividendverwachting, het voldoen aan een bankconvenant of wet- en regelgeving. Bij BDO geloven we dat managers, binnen de grenzen van hun risicobereidheid, zelf voor hun resultaten en de daarmee samenhangende risico’s verantwoordelijk zijn. Dat is risicogestuurd prestatiemanagement.

Effectief risicomanagement

BDO kan u helpen bij het vergroten van de voorspelbaarheid van resultaten. Onze ervaren risicomanagement specialisten gebruiken innovatieve methoden en technieken om ervoor te zorgen dat risicomanagement écht leeft en werkt in uw organisatie. Daarnaast kunnen we voor onze kennis en ervaring putten uit een breed netwerk van specialistische partners. Daardoor kunnen we u ook op deelgebieden, zoals asset-lifecycle management of business continuity management, diepgaande risicomanagement expertise leveren.

Samen met uw medewerkers zorgen we dat uw risicomanagement bijdraagt aan:

  • Betere besluitvorming op alle niveaus in de organisatie;
  • Toegenomen risicobewustzijn bij managers en medewerkers in lijn met het risicoprofiel van uw organisatie;
  • Optimale balans tussen rendement en risico;
  • Tijdig anticiperen op negatieve ontwikkelingen of mogelijke incidenten;
  • Vermindering van faalkosten en onvoorziene verliezen, zoals afboekingen, claims en herstelkosten;
  • Voorspelbare en stabielere resultaten (bijvoorbeeld kasstromen, maar ook ten aanzien van niet-financiële doelstellingen);
  • Bescherming en groei van het vertrouwen van aandeelhouders en andere belanghebbenden in uw organisatie;
  • Voldoen aan vereisten van ‘good governance’ ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Continuïteit van uw organisatie en beheersing van organische en niet-autonome groei.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Bent u benieuwd hoe BDO u met risicogestuurd prestatiemanagement kan helpen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met één van onze specialisten.