Financieel forensisch onderzoek

Uw organisatie kan op verschillende fronten geconfronteerd worden met onregelmatigheden of zelfs fraude. Deze incidenten kunnen leiden tot financiële- en imagoschade. De forensische accountants en technische specialisten van BDO Forensics & Technology voeren onderzoek uit om de feiten boven water te krijgen. We helpen de schade te beperken óf juist te voorkomen. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en werken volgens beproefde methodes. Wij combineren onze financiële expertise met technische vaardigheden op het gebied van data-analyse en digitaal onderzoek. We werken efficiënt en doelgericht. Zorgvuldigheid staat altijd voorop.

Navigeer snel naar één van onze diensten:

Financiële onregelmatigheden 

Financiële criminaliteit kan zich in vele vormen voordoen. Of het nu gaat om fraude, witwassen of corruptie, in alle gevallen is sprake van een ernstige zaak die kan leiden tot financiële schade. Snel handelen is dan ook cruciaal. Met gedegen, objectief en professioneel uitgevoerd onderzoek brengen onze specialisten de feiten in kaart, zodat u direct verdere stappen kunt ondernemen.

Met het inschakelen van BDO Forensics & Technology kunt u rekenen op een betrouwbare en ervaren onderzoekspartner.

Witwassen & Corruptie

Regelgeving voor organisaties is voortdurend aan verandering onderhevig. Compliance-gerelateerde regelgeving neemt daarbij een prominente plek in doordat toezichthouders strenger toezien op de naleving van deze regelgeving. Een Nederlands voorbeeld hiervan is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook internationaal gezien is veel aandacht voor Anti-Money Laundering (AML) en Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABAC) wetgeving. Niet-naleving van die regels kan verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. Dit vereist dat uw organisatie zich op die veranderende regelgeving aanpast.

Wordt u geconfronteerd met indicaties van corruptie of een onderzoek van een toezichthouder? Onze specialisten voeren dergelijke onderzoeken uit, door:

 • Het adviseren omtrent de inrichting en verbetering van processen die toezien op het voorkomen van witwassen en corruptie.
 • Het ontwerpen en ontwikkelen van systemen en procedures om transacties van specifieke aard te identificeren (transactiemonitoring).
 • Het ontwerpen en ontwikkelen van systemen op gebied van Know Your Customer (KYC) waarbij klanten op basis van een risicogedreven aanpak periodiek worden gescreend.

Faillissementen & faillissementsfraude

Bij een faillissement ontstaat de noodzaak om inzicht te krijgen in de financiële huishouding. Dat vraagt om gedegen onderzoek en analyse van de administratie van gefailleerde. Onze forensische specialisten hebben ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek in faillissementen. Met die ervaring helpen we curatoren met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van onder andere de administratieplicht, paulianeus handelen, bevoordeling van crediteuren en faillissementsfraude. Vanuit een multidisciplinair team leiden we een en ander in goede banen: de juiste externe verslaggeving, financiële analyse en technisch forensisch onderzoek. BDO Forensics & Technology werkt graag met u samen; van het beschikbaar maken van veiliggestelde data in een betrouwbare zoekomgeving tot en met het gefaseerd uitvoeren van financieel onderzoek. Dit kunt u van ons verwachten:

 • Op faillissementsdatum op forensische wijze veiligstellen van kritieke gegevens uit onder meer de financiële administratie, serverdata en e-mails;
 • Ontsluiten en doorzoekbaar maken van de veiliggestelde data in een speciaal ontwikkelde onderzoeksomgeving;
 • Uitvoeren van financieel onderzoek;
 • Uitvoeren van onderzoek naar externe verslaggeving;
 • Traceren van vermogensbestanddelen.

Fraud Risk Management

Voorkomen is beter dan genezen. Dit oude gezegde gaat ook op als het gaat om fraude. Maar hoe voorkomt u fraude in uw organisatie? Dat begint bij bewustzijn binnen de organisatie over het begrip fraude, maar óók hoe fraude zich kan manifesteren. Vanuit dit bewustzijn, kunnen frauderisico’s worden geïdentificeerd. Hierbij worden interne beheersmaatregelen bepaald die de frauderisico’s voorkomen of de omvang ervan beperken. Regelmatig worden de geïdentificeerde frauderisico’s en de interne beheersmaatregelen geëvalueerd. Het samenspel van deze stappen vormen Fraud Risk Management.

BDO kan u ondersteunen in het opzetten van Fraud Risk Management in uw organisatie. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het:

 • Geven van workshops voor het vergroten van het fraudebewustzijn in uw organisatie;
 • Opzetten van een frauderisicoanalyse;
 • Evalueren van de uitgevoerde frauderisicoanalyse;
 • Bepalen van de impact van geïdentificeerde frauderisico’s;
 • Toetsen en evalueren van interne beheersingsmaatregelen gericht op fraude;
 • Analyseren van uw (financiële) data om indicaties van onregelmatigheden in een vroeg stadium te identificeren. Dit kan door het actief monitoren van uw data of middels een periodieke scan.

Achtergrondonderzoek

Het uitvoeren van een achtergrondonderzoek naar personen en entiteiten betrokken bij uw organisatie kan leiden tot het voorkomen van bijvoorbeeld (ambtelijke) omkoping, witwassen of financiering van terrorisme. Dit is met name van belang wanneer u zaken doet met landen waar andere zakelijke normen gelden. Ook kan achtergrondonderzoek van belang zijn wanneer u iemand aanneemt op een belangrijke positie in uw organisatie. Denk hierbij aan directieleden die zijn aangetrokken van buiten uw organisatie, maar ook aan het benoemen van wethouders.

Onze specialisten ondersteunen bij het bepalen welk risico u loopt met de personen of entiteiten waarmee u samenwerkt én kan u adviseren over het uitvoeren van een achtergrondonderzoek. We zijn eveneens in staat om voor u het betreffende onderzoek uit te voeren. Door middel van ons internationale netwerk zijn wij in staat om lokaal informatie op te vragen en hebben wij toegang tot diverse databases.

Klokkenluidersregeling

In Nederland is het hebben van een zogeheten klokkenluidersregeling wettelijk verplicht indien u meer dan 50 medewerkers heeft. Deze regeling stelt medewerkers in staat op een veilige manier onregelmatigheden in een organisatie te kunnen melden. Naast deze wettelijke verplichting, kan het hebben van een klokkenluidersregeling bijdragen aan het (tijdig) detecteren van fraude.

BDO kan u ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een klokkenluidersregeling. Tevens kunnen bieden wij een dergelijk platform, waar klokkenluiders op een veilige manier meldingen kunnen plaatsen.

Contact

Wilt u meer grip krijgen op uw compliance processen om daarmee te voldoen aan wet- en regelgeving? Of forensisch onderzoek laten voeren? Wilt u meer weten over onze aanpak of heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van een onderzoek naar een faillissement? Heeft u andere vragen? Het team van BDO Forensics & Technology bestaat heeft brede kennis en ervaring. Neem voor een vrijblijvende kennismaking gerust contact op met een van onze specialisten.