• Forensics & Litigation Support

Forensics & Litigation Support

Financieel economische criminaliteit, kortweg ‘FEC’, is een verzamelbegrip voor fraude, witwassen, corruptie en financiering van terrorisme. FEC binnen uw organisatie is een ernstige zaak. Uw reputatie is u immers veel waard. Zelfs als u nog geen bewijs van FEC heeft, maar alleen een vermoeden, is razendsnel handelen cruciaal. Met een gedegen, professioneel uitgevoerd onderzoek is imagoschade als gevolg van onregelmatig handelen flink te beperken.

BDO Forensics & Litigation Support is een onafhankelijke en professionele organisatie op het gebied van forensische dienstverlening. Onze consultants zijn gespecialiseerd in het oplossen van complexe vraagstukken. Bij een (vermoeden van) FEC halen we de feiten boven water met data onderzoek en interviews met betrokkenen. We stellen overtreding van regels en procedures vast, maken (inbreukmakende) transacties en de inhoud van contracten inzichtelijk en adviseren in het voorkomen van fraude of ongewenst gedrag. Onze adviseurs richten zich zowel op ‘harde’ beheersmaatregelen (regels, en protocollen) als ‘zachte’ beheersmaatregelen die aansluiten op de cultuur in uw organisatie en het gedrag van uw medewerkers.

Onze specialisten geven u advies bij:

  • Fraudeonderzoek: het in kaart brengen van overtredingen met betrekking tot wet- en regelgeving en rapporteren van de relevante feiten en omstandigheden.
  • Risicoanalyse ten aanzien van witwassen en corruptie.
  • Litigation ondersteuning: ondersteuning bij financiële of organisatorische conflicten ten behoeve van juridische procedures.
  • Forensische IT-oplossingen: oplossen van complexe IT-vraagstukken, het verzamelen, veiligstellen en analyseren van (grote hoeveelheden) e-mail- / office data en digitaal data onderzoek.
  • Analyse van de risico’s tegen de achtergrond van internationale wet- en regelgeving op het terrein van FEC, zoals de UK Bribery Act 2010, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act 1977 en de OECD Convention on Combating Bribery against Foreign Public Officials.
  • Fraude risicomanagement: het inventariseren van frauderisico’s, het in kaart brengen van gedrag en integriteit van medewerkers en het opstellen van fraudebeheersingsbeleid dat past bij uw organisatie.

Bij BDO Forensics & Litigation Support bent u gegarandeerd van de allerbeste service. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het vak en werken volgens vaste uitgangspunten, zoals hoor en wederhoor van alle betrokken partijen. We werken efficiënt en doelgericht, maar zorgvuldigheid staat altijd voorop.

Bekijk ook eens onze handleiding die inzicht geeft in het zestal 'adequate procedures' dat volgens internationale anticorruptie wetgeving geïmplementeerd dient te zijn.

Contact

Wilt u weten wat BDO Forensics & Litigation Support voor u kan betekenen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met één van onze specialisten.