Grip op uw koers en bedrijfsvoering

Een weldoordachte strategie en een solide businessplan zijn het vertrekpunt voor elke onderneming. Maar hoe weet u of uw plannen in potentie succesvol, toekomstbestendig, (financieel) verantwoord en uitvoerbaar zijn? Een goed plan en een grondige financiële doorrekening kan veel duidelijkheid geven.

Onze diensten

Bij BDO kunnen we u helpen om de gevolgen van uw strategische keuzes inzichtelijk te maken. Op basis van een financiële doorrekening laten we u zien wat uw strategische keuzes betekenen voor de balans, de resultaatontwikkeling, de liquiditeitsbegroting en eventuele financieringsbehoefte van uw onderneming. We werken altijd verschillende scenario’s uit zodat u een realistisch beeld krijgt van de mogelijke ontwikkelingen binnen uw organisatie. Onze adviseurs zorgen ervoor dat u het totaalbeeld kan overzien en de alternatieven duidelijk zijn.

Kenmerkend voor onze adviseurs is hun brede benadering. Ze staren zich niet blind op uw resultaten en cijfers, maar hebben ook aandacht voor marktontwikkelingen, de aansturing van het bedrijf en de mensen binnen uw organisatie zelf.

BDO Businessplanning & forecasting biedt u:

  • uw strategisch plan vertaald in resultaat;
  • een gedegen doorkijk naar de toekomst op basis van vastgestelde parameters;
  • ondersteuning bij strategische keuzes;
  • inzicht in de financiële consequenties van het voorgenomen beleid;
  • inzicht in uw liquiditeitsbehoefte en financieringsvraag;
  • inzicht in diverse scenario’s (kansen en faalkansen);
  • concrete maatwerkoplossingen voor uw organisatie-inrichting en aansturing.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u kan helpen bij uw businessplanning en forecasting? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze adviseurs.