Opvolger van het familiebedrijf? Bereid jezelf goed voor!

Als (potentiële) opvolger in het familiebedrijf komt er veel op je af. Je leert het bedrijf kennen, maar ook de klanten, leveranciers, medewerkers, de processen. Om nog maar niet te spreken van de zaken waar je als eigenaar mee te maken krijgt. Het succes van zo’n proces is afhankelijk van een tijdige voorbereiding, een gestructureerde aanpak, duidelijkheid en voldoende aandacht voor de verschillende aspecten die voor de kwaliteit ervan bepalend zijn.

Bedrijfs- én familiebelangen bij overdracht

Voor veel familiebedrijven is niets zo belangrijk als continuïteit op de lange termijn. Overdracht naar de volgende generatie is echter complexe materie. Het gaat immers om de overdracht van eigendom, zeggenschap en leiding met – zeker voor de NextGen – veel nieuwe vraagstukken. Voor familiebedrijven spelen daarnaast ook de spanningsvelden tussen familie- en bedrijfsbelangen een belangrijke rol in het proces. Een goede balans tussen deze belangen is essentieel. Maar hoe doe je dat, als emoties een belangrijke rol spelen?

Harmonie en continuïteit

Onze familiebedrijvenspecialisten weten met welke vraagstukken de opvolgende generatie te maken krijgt en hoe zij zich hier op kunnen voorbereiden. Onze visie en ervaring is dat de harmonie in een familie de absolute basis is voor de bedrijfscontinuïteit. Wij hebben dan ook altijd in de eerste plaats oog voor de verhoudingen in uw familie. Wij helpen u én de potentiële opvolgers van het familiebedrijf graag bij:

  • vraagstukken rondom ontwikkeling en geschiktheid van opvolgers, door inzet van assessments
  • loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling
  • het opstellen van een opvolgingsstappenplan of Familiestatuut met afspraken over overdracht van eigendom, zeggenschap en leiding
  • het ontwikkelen van verantwoord eigenaarschap door het begeleiden van groepsgerichte NextGen programma’s binnen familiebedrijven

Opvolging iets voor later?

Opvolging binnen familiebedrijven zien wij niet als een vanzelfsprekend iets. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de overdracht vraagt om intensieve communicatie. Een goede bedrijfsoverdracht vergt dan ook een gedegen voorbereiding die vaak jaren duurt. Het samen en onder begeleiding ontwikkelen van een plan brengt rust en zorgt voor een oplossing die goed is voor familie en bedrijf. Het  beste is dan ook om de lastige vragen niet te vermijden, maar juist bespreekbaar te maken.

Goed voorbereid dankzij NextGen Masterclass

Speciaal voor de volgende generatie organiseert BDO regelmatig een NextGen Masterclass. Na dit programma zijn deelnemers beter in staat om het opvolgingsproces te begrijpen en dus actiever mee te denken over de inrichting daarvan. Het programma zet de NextGen bovendien aan het denken over het familiebedrijf en de rol die zij daar in willen spelen. Het programma is de ideale voorbereiding voor een opvolgingsproces. De NextGen programma’s zijn zowel op basis van inschrijving als ‘in house’ op maat voor uw eigen familiebedrijf te organiseren. Neem voor een maatwerkprogramma contact op met een van onze familiebedrijvenspecialisten.

Wij schrijven regelmatig blogs over bedrijfsoverdracht naar de nieuwe generatie. Klik op onderstaande button om deze blogs te kunnen lezen.

Lees onze NextGen blogs

Loading...