Familiestatuut

Menig familiebedrijf is groot geworden op basis van zorgvuldig gekoesterde familietradities. Maar de tijden veranderen. De tradities zijn helaas geen garanties voor het voorkomen van problemen en verschillen van inzicht. Sterker nog: ze kunnen ontwikkelingen in de weg staan om de simpele reden dat sommige zaken per traditie onbespreekbaar zijn geworden.

Denk bijvoorbeeld aan opvolging. Moet het per se een familielid worden of is iemand van buiten misschien een betere keuze? Ook financiën kunnen hete hangijzers worden als er afwegingen moeten worden gemaakt tussen investeren of dividend uitkeren. Verwerven alle kinderen automatisch aandelen in uw familiebedrijf, ook als zij niet in het bedrijf werken? Hoe organiseert u als familie de eigendom en (family)governance? Kortom: waar staat u als familie ten opzichte van het bedrijf en omgekeerd?

Balans tussen familie- en bedrijfsbelangen

Door ervaring en onderzoek zien we duidelijk dat emotionele aspecten kunnen doorwerken bij allerlei zakelijke besluiten. Dat is begrijpelijk. Maar om de discussie in goede banen te leiden, is het verstandig om met elkaar in gesprek te gaan op het moment dat de onderlinge relaties goed zijn. Met het gezamenlijk (ondernemer(s) en betrokken familieleden) opstellen van een familiebedrijfsplan in de vorm van een Familiestatuut voorkomt u problemen in de toekomst. Het is de manier bij uitstek om een aantal elementaire zaken te regelen voordat het tot een conflict kan komen.

In een Familiestatuut worden regels en afspraken vastgelegd over hoe de familie met het bedrijf wil omgaan. Familiestatuten kunnen verschillende vormen aannemen. Het kan beperkt zijn tot één pagina over de familiewaarden, tot een omvangrijk rapport met specifieke regels en beleid. De kern is en blijft echter het in balans brengen van familie- en bedrijfsbelangen. Het opstellen van een Familiestatuut vraagt om maatwerk. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de familie en het bedrijf worden specifieke thema’s in het statuut opgenomen. Bekijk in deze video hoe uienzaadproducent De Groot en Slot haar Familiestatuut regelde met BDO.

Voordelen van het Familiestatuut op een rij

  • Door middel van het Familiestatuut (en de totstandkoming daarvan) communiceert u als familie op effectieve wijze over onderwerpen op het grensvlak van familie, eigendom/zeggenschap en bedrijf;
  • Het schept helderheid in de visies, wensen en doelen van alle betrokkenen zodat een ieder zich heeft kunnen uitspreken en zich daardoor gehoord voelt;
  • U krijgt inzicht in de sterke en zwakke kanten van de familiecultuur en de doorwerking daarvan in het bedrijf;
  • Het is een intentieverklaring waaraan meer waarde kan worden ontleend dan alleen een morele verplichting;
  • Het Familiestatuut is een belangrijk instrument voor harmonie binnen de familie en daarmee voor de continuïteit van het familiebedrijf;
  • Het is een document van waaruit allerlei -formele- beslissingen genomen kunnen worden zoals bijvoorbeeld de inrichting van de (family)governance, vennootschappelijke en fiscale structuur, estate en financiële planning.

Advies nodig bij het opstellen van uw Familiestatuut?

Bent u nieuwsgierig hoe uw familieleden aankijken tegen de familie in onderlinge samenhang met het bedrijf? Vul dan -op anonieme basis en geheel vrijblijvend- de Familiebedrijvenmonitor in. Mogelijk dat de uitkomst hiervan aanleiding geeft tot het opstellen van een Familiestatuut.

Wilt u meer informatie of liever direct een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact op met een van onze familiebedrijvenspecialisten.

Loading...