• Assess & Assure

    Onafhankelijk inzicht in cyberrisico’s en verplichtingen

    NEEM CONTACT OP

Analyse van uw cyberveiligheid

Snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen, toepassingen in de cloud en slimme apparaten en systemen, zoals industriële systemen (Industrial Control Systems) en het Internet of Things (IoT), die altijd verbonden zijn met het internet, kunnen organisaties kwetsbaar maken. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen veel mooie kansen voor organisaties. Geen enkel cyberincident is volledig te voorkomen en iedere organisatie vormt een mogelijk slachtoffer. Naast de directe gevolgen van een cyberincident, zoals financiële schade en stilgevallen productie, heeft zo’n voorval veelal ook indirecte gevolgen, waaronder mogelijk beschadigde reputatie en klantrelaties. 

Welke dreigingen en kwetsbaarheden zijn er? Welke gevolgen kunnen deze hebben voor de bedrijfsvoering? Informatiebeveiliging komt voor in alle aspecten van uw organisatie. Enkel een complementair geheel aan maatregelen zorgt voor een hoog informatiebeveiligingsniveau. BDO Digital biedt u zekerheid in uw cybersecurity. 

Hoe weerbaar bent u tegen cyberincidenten?

Wij helpen u inzicht te verkrijgen in de mate waarin uw organisatie weerbaar is bij cyberincidenten. Een uitgebreid assessment is het vertrekpunt; bijvoorbeeld door het uitvoeren van een analyse naar de huidige kwetsbaarheden en risico’s. We laten u zien welke cyberdreigingen voor u relevant zijn. We stellen samen met u het risicoprofiel van uw organisatie op, zodat u weet waar u op dit moment het meest kwetsbaar bent. We vertellen u welke maatregelen nodig zijn om de specifieke risico’s voor uw organisatie het hoofd te bieden. Deze inventarisatie geeft een onafhankelijk oordeel over de mate waarin uw organisatie informatiebeveiliging en privacy heeft ingericht en aan de verplichten voldoet. Indien gewenst, helpen we u ook bij het implementeren van deze maatregelen. 

“Het team houdt de hele dag door een vinger aan de pols. Het prettige daarbij is dat deze echte bèta-jongens communicatief heel sterk zijn. Ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Op een dusdanige manier dat ik het ook snap. Waardoor ik inmiddels kan meepraten over onderwerpen als maturity assessment, phishing en incident response.”

André Keur | Managing Director Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Wat BDO Digital voor u kan betekenen

Met een assessment of audit krijgt u inzicht in ‘waar u staat’ en – wanneer we dit afzetten tegen uw ambitie -  ‘waar u naar toe wil’. Of, wellicht vanuit toezicht, ‘naar toe moet’. BDO Digital heeft expertise binnen het hele cyber(security)domein. Wij kunnen u adviseren over thema’s zoals cloud-, IT-, informatie- en cyberbeveiliging of privacy, uw managementsysteem, en over specifieke (beheers-)maatregelen of de volwassenheid hiervan. Zowel vanuit een intern als extern perspectief, en/of wet- en regelgeving of best practices. En als u zich moet verantwoorden aan derden - toezichthouders, klanten of andere belanghebbenden - dan helpen wij u ook graag met audit en assurance verklaringen. Bijvoorbeeld met verantwoording over privacy en security binnen ISAE3402 en SOC2 assurance standaarden, of specifiekere verklaringen zoals DigiD ICT beveiligingsassessments.

Bovendien kunnen wij u begeleiden bij het bespreekbaar en begrijpelijk maken van (het belang van) cybersecurity bij directie of bestuur. Of bijvoorbeeld bij de beheersing van uw risico’s door het inrichten van een managementsysteem. We kunnen u tevens ontzorgen met (periodiek) testen en continu monitoren, om bij detectie van dreigingen en vreemde activiteiten in uw IT omgeving snel te kunnen reageren en de dreiging te weren.

Een greep uit onze dienstverlening: 

  • (IT) Security & Privacy Assessments & Audits
  • Internal Audit support 
  • IT Governance, Risk, Compliance & Legal Assessment
  • Maturity Assessment
  • Third party Risk Assessments & Audits
  • Data Protection Impact Assessment

Bent u benieuwd hoe BDO Digital u kan helpen met een onafhankelijk inzicht in cyberrisico’s en bijbehorende verplichtingen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.

Partnerships BDO Digital

BDO Digital is onafhankelijk in haar assessments en audits. Vanuit onze intensieve samenwerking met Microsoft zijn wij ook in de gelegenheid om kennis en informatie over de producten van Microsoft te verwerken in onze assessments. We beschikken over een Cyber Security Assessment Tool waarmee u inzage krijgt in cyberrisico’s in Microsoft (Azure) omgevingen.