• BDO Interim & Recruitment

    Sleutelposities duurzaam invullen

BDO Interim & Recruitment

Het is tijd voor versterking op hoog niveau. Daarom zoekt u een optimaal voorbereide professional die snel van meerwaarde is voor uw onderneming. Een sleutelfunctionaris op hoger management of directieniveau, die past bij uw levensfase, marktsituatie en organisatiedoelstellingen. Een persoonlijkheid bovendien die de kernwaarden van uw organisatie snel doorgrondt en eigen maakt.

Of bént u die professional, op zoek naar een nieuwe sleutelpositie binnen een middelgroot of groot (familie)bedrijf? Vast of tijdelijk? We zijn benieuwd voor welke functie u zich kandidaat wilt stellen en maken graag uitgebreid kennis met u. Daarbinnen ligt sterk de nadruk op kwaliteit, waartoe wij gerichte tools inzetten; denk aan assessment, achtergrondonderzoek en referenties. Ook werken wij met schaduwmanagement, waardoor u bij inzet door BDO te allen tijde wordt bijgestaan door uw vaste contactpersoon en gebruik kunt maken van de binnen BDO aanwezige brede expertise.

Interim Management, Recruitment, Executive & MBI Search, Board Recruitment

Voor uw gemak en overzicht hebben we onze dienstverlening op dit terrein opgesplitst in de volgende vier diensten (die we specifiek voor de opdrachtgever en voor de kandidaat nader toelichten):

Interim Management: tijdelijke invulling (inclusief ‘schaduwmanager’) van een sleutelpositie binnen uw organisatie; van Interim Financials en CFO’s tot CEO’s, COO’s en CRO’s.

Recruitment: werving en selectie voor permanente aanstelling op management- en directieniveau. Met extra aandacht voor het werven op basis van een ‘cultural fit’ tussen de kandidaat en voor de opdrachtgever.

Executive & MBI  Search: vinden van externe bestuurders en directieleden die zich mogelijk inkopen in het bedrijf. BDO is gespecialiseerd in trajecten met het oog op bedrijfsovernames en opvolging.

Board support: werving en selectie van toezichthoudende functies. BDO zoekt hoogwaardige professionals voor uw ‘Raad’. Door ons grote netwerk beschikken wij over een uitgebreide database van commissarissen en bestuurders.

Voor elk van deze vier trajecten geldt een intensieve inventarisatieperiode, zodat onze vakinhoudelijke experts – die thuis zijn in uw markt - altijd vanuit alle perspectieven kunnen vaststellen of er sprake is van een match.

De juiste kandidaat voor elke sleutelpositie

BDO Interim & Recruitment vindt de juiste kandidaat voor elke sleutelpositie. Of u nu een pure financial nodig heeft of een doorgewinterde CEO. Wij streven naar een ‘duurzame plaatsing’ van die geschikte kandidaat. Rekening houdend met het feit dat iedere fase van een organisatie vraagt om andere kennis en competenties. Als ervaren gesprekspartner dienen wij de beste oplossing aan voor ieder vraagstuk, of u nu te maken heeft met capaciteitsproblemen of streeft naar een cultuurverandering.

Kenmerkend voor onze aanpak is een transparant, kwalitatief hoogwaardig en efficiënt ingericht proces. Met behulp van moderne selectie-instrumenten. Daarbij heeft u altijd één contactpersoon, die omringd is met een team van specialisten, zoals financieel experts, organisatieadviseurs en headhunters. Deze multidisciplinaire samenwerking is de kern van onze werkwijze.