Online Personeel

Hét platform voor uw salarisverwerking en HR

U wilt een systeem dat het u gemakkelijker maakt om de administratie rondom uw personeel uit te voeren. Waarmee u met één druk op de knop inzicht krijgt in de belangrijke kosten en ontwikkelingen, en u overal en altijd toegang heeft tot uw personeelsgegevens.

In deze beveiligde omgeving staan dossiers en documenten logisch gearchiveerd, en beschikt u over uitgebreide, actuele stuurinformatie. Met BDO Online Personeel bieden we u toegang tot een pakket hulpmiddelen voor het administreren, beheren en besturen van uw personele zaken (zoals ziekteverzuimbeleid, verlof en opleidingen). Kern vormt het salarisverwerking- en personeelsadministratiepakket. Als ondernemer wilt u wel een volledig pakket, maar geen onnodige of ingewikkelde functies. Ons pakket dekt de behoefte van de gemiddelde organisatie ruimschoots af.

En voor wie dat niet genoeg is: onze online applicatie voor personeel- en salarisadministratie is slim te koppelen met verschillende software en toepassingen. Van financiële programma’s en pensioenfondsen, tot personeelsplanning en verzuimregistratie. Door systemen te integreren in BDO Online Personeel is dubbel invoeren van gegevens of handmatige gegevensoverdracht niet meer nodig. En dat bespaart u dus tijd en geld.

De belangrijkste modules van BDO Online Personeel

 • ESS/ MSS
  Met ESS (Employee Self Service) krijgt uw medewerker online toegang tot loonstroken, verlofkaarten, arbeidsovereenkomsten en jaaropgaven. Ook is er een interactief gedeelte waarmee verlofaanvragen en declaraties kunnen worden ingediend. De mogelijkheid bestaat ook om een gebruiker met de rol van leidinggevende (Manager Self Service; oftewel MSS) toegang te geven tot de medewerkers van zijn afdeling.
 • Digitale werkgevers- en werknemersdossiers (Qwoater)
  U bent als werkgever verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van personeelsdossiers. Deze vallen, vanwege de privacygevoelige informatie die ze bevatten, onder steeds striktere wetgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. Het aanleggen en onderhouden van personeelsdossiers vraagt vaak veel energie en u heeft alsnog geen zekerheid dat u voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom heeft BDO een oplossing bedacht om personeelsdossiers AVG proof te maken en tegelijkertijd de efficiency van uw personeelsadministratie te verhogen.

  BDO biedt met het digitaal dossier een slimme oplossing om online hr-dossiers te creëren, beheren en te archiveren. Ook kunt u veilig dossiers delen met uw medewerkers en BDO. U voldoet hiermee ook automatisch aan de wet- en regelgeving omtrent het opslaan en delen van personeelsdossiers en waarborgt automatisch de beveiliging van documenten.

  Per 1 januari 2019 is Qwoater gestart met het automatisch vernietigen van documenten. Op basis van het type document zijn de bewaartermijnen vastgesteld. Dit termijn bedraagt 2, 5 of 7 jaar. Dit betekent dat wordt gestart met het vernietigen van documenten bij werknemers die per 1-1-2019 minimaal 2 jaar uit dienst zijn. Voor meer informatie over de bewaartermijnen klikt u hier.

  De ‘Datum uit dienst’ zoals geregistreerd in Loket.nl is daarbij bepalend. Zo voldoen je dossiers automatisch aan de vereisten omtrent vernietiging vanuit de AVG.

 • Documentgeneratie
  Met Qwoater is het tevens mogelijk om, voor alle of alleen geselecteerde medewerkers, documenten te genereren. Daarmee kunt u automatisch gepersonaliseerde documenten voor uw personeel genereren gebaseerd op eigen templates. Gegenereerde documenten die via ESS worden gedeeld met uw medewerkers worden als pdf-document aangeboden zodat geen gegevens gewijzigd kunnen worden.

Verbetering Loket 3.0

In Loket worden regelmatig verbeteringen doorgevoerd in de nieuwe interface Loket 3.0.

Voor sommige functionaliteiten is het handig om te switchen naar Loket Classic, hoe dit in zijn werk gaat wordt uitgelegd in deze video:


Contact

Wilt u weten hoe BDO u kan helpen bij uw salarisverwerking en personeelsadministratie? Neem voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze adviseurs. 

Nieuwe perspectieven in uw mailbox

Tweewekelijks nieuws over finaniciële administratie, personeels- en salarisadministratie in uw mailbox ontvangen? Meer dan 19.000 abonnees  gingen u voor. 

SCHRIJF MIJ OOK IN