• SBR

SBR

Vanaf boekjaar 2017 dienen de meeste middelgrote ondernemingen, behoudens een aantal uitzonderingen, de jaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel via Standard Business Reporting (SBR). Dit is opgenomen in het Besluit elektronische deponering handelsregister. Voor kleine en micro-ondernemingen gold deze verplichting al vanaf boekjaar 2016. Voor grote ondernemingen is de verwachting dat deze verplichting pas voor boekjaar 2019 ingaat. Hiervoor is Nederland nog afhankelijk van de besluitvorming van de ESMA (European Securities and Markets Authority).

Bij deponering van de stukken via SBR is de accountant altijd nodig voor het verstrekken van de controleverklaring in SBR en het geven van een digitale handtekening daarbij, ook als de onderneming ervoor kiest om zelf zorg te dragen voor deponering. Hiertoe zal de accountant de SBR publicatiestukken inhoudelijk toetsen op verenigbaarheid met de inrichtingsjaarrekening. Het SBR publicatiestuk met SBR controleverklaring zijn alleen samen als één pakket in te dienen bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer informatie over SBR, hetgeen dit voor uw onderneming betekent en welke actie u op dit vlak moet ondernemen? Lees dan hier onze Update over SBR. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Loading...