Voor de DGA: wat als…?

Zoals bij ieder mens kunnen zich ook in het leven van een directeur-grootaandeelhouder allerlei life changing privéomstandigheden voordoen; van overlijden en scheiden tot arbeidsongeschiktheid. Naast alle persoonlijke gevolgen, hebben zulke gebeurtenissen een grote impact op de onderneming.

DGA’s van midden-kleinbedrijven die hun levenswerk in stand willen houden en de rust in hun eigen familie willen bewaren, anticiperen op alle mogelijke scenario’s. Bijvoorbeeld in de vorm van een testament, duidelijke huwelijkse voorwaarden of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo sluit u risico’s uit en/of bespaart u belasting.

OASE: Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken en Echtscheiding

Bij BDO vatten we de vier belangrijkste noodscenario’s voor ondernemers uit het mkb samen als OASE: Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken en Echtscheiding. Beladen onderwerpen, waarover mensen vaak liever niet praten, hoe noodzakelijk die gesprekken ook zijn. In de praktijk merken we dan ook dat veel DGA’s niet op de hoogte zijn van beschikbare en relevante regelingen om te anticiperen op deze gebeurtenissen. Een goed voorbeeld hiervan is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), waardoor u uw aandelen onder voorwaarden fiscaalvriendelijk kan schenken of vererven.

BOR: Bedrijfsopvolgingsregeling

Wie de BOR niet goed kan benutten, brengt (in financiële zin) mogelijk de continuïteit van het bedrijf in gevaar. Zonder een goed werkend testament is de kans echter klein dat u gebruik kunt maken van de BOR. Overigens is niet alleen het testament van belang voor het optimaal benutten van deze regeling, maar ook huwelijkse voorwaarden en zakelijke afspraken.

Naast de doorgaans nadelige fiscale gevolgen, zien wij vooral bij familiebedrijven ook vaak dat de zeggenschap bij een calamiteit niet voldoende gekaderd is. Met als gevolg dat iemand de leiding krijgt die niet geschikt is om de onderneming te leiden. Hoe pijnlijk dat ook is om te signaleren en constateren, maar er ligt dan een groot spanningsveld tussen de continuïteit van het bedrijf en het bewaken van de harmonie in familieverband. Keuzes die bedrijfsmatig goed zijn, zijn niet altijd de beste voor de familie, en andersom. Het is zaak met een professionele blik naar de situatie te kunnen en durven kijken. En het is de kunst om de boodschap vervolgens op een goede manier te vertalen, zodat eenieder zich met respect behandeld voelt, maar dat de boodschap wel duidelijk is. Wij helpen u graag dat traject in goede banen te leiden.  

Zakelijke en emotionele belangen

Wij benaderen uw vraagstukken altijd vanuit twee perspectieven: zowel vanuit de onderneming (zakelijk) als de ondernemer (privé). Met een scherp oog voor de emotionele belangen, maken we gebruik van de bestaande wet- en regelgeving en van alle beschikbare technologie om u maximaal te ontzorgen.

Meer weten over de zaken waar u als DGA rekening mee moet houden, of kunnen we u helpen bij een concreet vraagstuk? Neem dan contact op met een van onze specialisten.