Klantreferentie

Ad Mocking, concerncontroller van Ipse de Bruggen: 

“De overstap naar onze nieuwe accountant BDO is ons uitermate goed bevallen. Zij werpen een frisse en kritische blik op onze organisatie, vanuit een professionele achtergrond en kennis van de branche. De controleaanpak en de communicatie voelen als een verademing.”

Peter Littooy, lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis:

“BDO heeft in 2014 een fusieonderzoek gedaan gericht op Kwadrantgroep, Anntonius en Nij Smellinghe/Pasana (KANS). Door de grote kennis en ervaring van het BDO-onderzoeksteam ontstond snel inzicht in de kansen en bedreigingen en mogelijke oplossingsrichtingen. Hun integrale, multidisciplinaire aanpak en daaruit voortvloeiende rapportages zijn van de hoogste kwaliteit.”

Han van Wijk, manager Financiën en Verkoop, Albert Schweitzer ziekenhuis:

“Bij de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Albert Schweitzer Ziekenhuis en Rivas Zorggroep heeft BDO beide organisaties doorgelicht op financieel gebied. Alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn hierbij aan de orde geweest en door het BDO-team kritisch geanalyseerd. BDO blijkt zowel in de breedte van de Cure als in de keten met de Care over veel kennis en ervaring te beschikken vanuit relevante disciplines. Het resultaat is een scherpe foto van beide organisaties die begrijpelijk is voor de stakeholders. Met een doorkijk naar de toekomst en oplossingsrichtingen voor geconstateerde risico’s. BDO heeft absoluut een hoog kwaliteitsniveau geleverd tegen aanvaardbare kosten. En in een prettige pragmatische sfeer.”