In control

In control zijn en blijven is van levensbelang voor u als maatschappelijke organisatie. Reputatieschade kunt u zich niet permitteren: u wilt een betrouwbare partner zijn en de maatschappij verwacht voorbeeldgedrag van u. Bent u transparant genoeg? En heeft u ook uw interne doelstellingen onder controle? Voldoen aan wet- en regelgeving is cruciaal. Die totale controle vergt inzicht in mogelijke risico’s voor uw organisatie en het beheersen van dreigingen.

Onder druk van teruglopende inkomsten zijn veel non-profitorganisaties geneigd om hun doelgroep te verbreden en hun publieksbereik te vergroten. Steeds vaker ontwikkelen ze ook nieuwe product-marktcombinaties. Aan de kostenkant van de begroting proberen instellingen activiteiten flexibeler en efficiënter te organiseren. Binnen de non-profitsector ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden en fusies. Dat kan gaan om inhoudelijke samenwerking, maar ook om het delen van backoffice-taken.

BDO als strategische partner

BDO kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Onze vakbekwame specialisten helpen u bij het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, operationele en financiële risico’s en bij het identificeren van daarop toegespitste beheersmaatregelen. Daarbij maken we gebruik van ons eigen BDO Control Framework en zetten we waar nodig soft controls in.

Wij zijn ook uw ideale strategische partner. Samen met u beoordelen onze adviseurs uw product-markt-combinaties en analyseren we uw strategie en financiën met onze rendementsmonitor. Bij BDO zijn we goed bekend met de (on)mogelijkheden van de verschillende samenwerkingsvormen. Daardoor vinden we altijd de structuur die het best bij uw organisatie past.

Fiscaal in control

Stichtingen en verenigingen staan steeds meer in de belangstelling van de Belastingdienst. Daarom zult ook u steeds vaker geconfronteerd worden met vragen over uw fiscale positie, bijvoorbeeld over de vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Met name de mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting kan grote risico’s met zich meebrengen. Zo kunnen bestuurders en beleidsbepalers van een stichting of vereniging hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonbelasting of btw. BDO heeft een kosteloze fiscale scan ontwikkeld waarmee u direct inzicht krijgt of u fiscaal in control bent.

Shared Service Center

In de zoektocht naar een centrale, ondersteunende bedrijfsvoering kan het handig zijn om een zelfstandig shared service center op te richten. Een valide business case mag daarbij niet ontbreken. Moet uw organisatie bezuinigen, dan bedenken onze experts hoe we uw administratieve lasten omlaag kunnen brengen. Specialisten in verschillende disciplines - van shared service centers tot administratiekosten - werken bij BDO nauw samen. Daardoor leveren we altijd oplossingen op maat.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als maatschappelijke organisatie kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via het telefoonnummer (030) 284 98 00 of stuur een e-mail.