Duurzame businessmodellen

Businessmodel; niet bepaald een woord dat typerend lijkt voor de cultuur van maatschappelijke organisaties. Wanneer echter uiteenlopende risico’s de continuïteit van uw organisatie bedreigen, brengt dat wel degelijk belangrijke zakelijke vragen met zich mee. BDO helpt deze te beantwoorden.

Nieuw perspectief op stakeholderrelevantie

De maatschappelijke relevantie van uw organisatie wordt uiteindelijk beoordeeld door uw leden, uw donateurs en consumenten. Zij zijn uw stakeholders, zij willen weten waar hun geld naartoe gaat en wat ermee wordt bereikt. Het goede nieuws is dat u hun oordeel over uw organisatie positief kunt beïnvloeden. Onder meer door de helderheid en transparantie van uw communicatie en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Maar ook door de kwaliteit van uw dienstverlening en aandacht voor aspecten als gedrag, cultuur, integriteit en behoorlijk bestuur. BDO maakt samen met u graag werk van stakeholdermanagement. We doen dat onder meer aan de hand van sectoranalyses, tevredenheidsonderzoeken en de Relevantiescan. Daarmee brengen we in beeld wie uw stakeholders zijn, wat hen drijft en hoe u op hun wensen en verwachtingen kunt inspelen.

In control: strategisch, fiscaal en organisatorisch

Zoekt u naar mogelijkheden om uw doelgroep te verbreden en uw publieksbereik te vergroten? Wilt u nieuwe verdien- of businessmodellen ontwikkelen? Denkt u na over manieren om kosten te besparen? Overweegt u een fusie of een samenwerkingsverband? BDO ondersteunt en adviseert u graag. We analyseren de haalbaarheid van uw strategische en financiële plannen en helpen bij het onderkennen en managen van de risico’s. Bijvoorbeeld op het gebied van informatieveiligheid of op fiscaal gebied, waar met name de mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting grote risico’s met zich kan meebrengen. Ook denken we mee over voor u interessante organisatorische perspectieven, zoals de mogelijkheid om een zelfstandig ‘shared service center’ op te richten.

Governance en verslaglegging

De specialisten van BDO zijn goed ingevoerd in de actuele governancecodes in de non-profitsector. We weten hoezeer het succes van uw fondsenwerving van die codes afhankelijk is. En we kennen de eisen die worden gesteld aan verslaglegging, aanbestedingen, interne risicobeheersing en het handelen van bestuurders en toezichthouders. BDO biedt graag de helpende hand bij het verzorgen van relevante verslaglegging, die voldoet aan de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als maatschappelijke organisatie kan helpen? Neem dan per mail of via telefoonnummer (030) 284 98 00 contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten van de branchegroep Maatschappelijke Organisaties.