Partnerships

Partnership World Horti Center - BDO
Sinds: 2018

Achtergrond World Horti Center
 

World Horti Center is hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen. Dit ‘clubhuis van de glastuinbouwsector’, wordt bezocht door professionals vanuit de hele wereld om meer kennis over de Nederlandse innovatieve glastuinbouw te vergaren. World Horti Center verbindt partijen die een betekenisvolle rol willen vervullen in de duurzame voedselvoorziening en het vergroenen van de wereld.

Samenwerking World Horti Center en BDO

BDO heeft jarenlange ervaring in de flowers- en foodsector, waardoor het vanzelfsprekend is aan te sluiten bij een internationale tuinbouw hotspot als World Horti Center. Daar waar innovatie, onderzoek en duurzaam ondernemerschap samenkomt. De Nederlandse flowers- en foodsector draait niet alleen op export, maar voorziet ook voor een groot deel in de voedingsbehoefte van de Nederlandse consument. Steeds meer bedrijven in deze sector – van voedselverwerking tot veredelaars en ondernemers in de glastuinbouw – krijgen met internationale (fiscale) wet- en regelgeving te maken én met de vraag: welke (internationale) ontwikkelingen hebben invloed op mijn organisatie (en keten)? Met ons internationale netwerk en ruim 1.400 vestigingen in 158 landen hebben we veel kennis paraat wat aansluit bij het internationale karakter van World Horti Center.

Bij World Horti Center komt een unieke combinatie van met onderwijs, onderzoek, ondernemers én overheid met internationale focus samen. MBO Westland, Vertify, WHC Expo bv en Gemeente Westland vormen samen het kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouw. Met een eigen werk- en vergaderruimte in het World Horti Center, aangrenzend aan de vakbeurs, ontvangt BDO u graag om samen te vergroenen en te groeien binnen, maar ook buiten de flowers- & food branche.

LEES MEER OVER world Horti Center 


Mark Zwinkels (links) en Cees Uitbeijerse (rechts)

______________________________________________________________________________

Partnership HortiHeroes - BDO
Sinds: 2018

Missie HortiHeroes
 

HortiHeroes is het platform voor talentontwikkeling, innovatie en startups binnen de flower & food industry. Haar programma’s en activiteiten zijn gericht op het aantrekken, verbinden en ontwikkelen van talent (studenten, startups en ondernemende (young) professionals) met ambitie en vernieuwingsdrang. HortiHeroes bouwt samen met deze toekomstige impactmakers, het gevestigde bedrijfsleven en kennisinstellingen aan een innovatie ecosysteem waar groei centraal staat; de groei van helden, bedrijven, de flower & food industrie en bovenal de groei van een gezonde, groene en leefbare wereld.

Samenwerking HortiHeroes en BDO

Al sinds de oprichting van HortiHeroes is BDO partner van deze energieke organisatie die vernieuwingsdrang binnen de flowers & food sector een platform biedt. Met talent gaan zij de strijd aan om het wereldvoedselprobleem terug te dringen. Als partner denken wij vanuit BDO mee in talentprogramma’s, maar geven daarin ook ons eigen talent graag de ruimte hier onderdeel van uit te maken. Jaarlijks vaardigt BDO talent af die zijn of haar skills wil ontwikkelen om binnen BDO te innoveren. Een unieke kans voor werknemers die zelf een netwerk om zich heen bouwt en inzichten op doet met andere talenten binnen de branche.  

LEES MEER OVER HORTIHEROES.


Puck van Holsteijn (links) en Frank Meijnders (rechts)

______________________________________________________________________________

Partnership StartLife – BDO
Sinds: 2016

StartLife ondersteunt ondernemers bij het opstarten en groeien van Foodtech & Agtech startups die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. De samenwerking tussen StartLife en BDO is erop gericht om Foodtech & Agtech startups in de Foodvalley te ondersteunen. Het doel voor de komende jaren is om nog meer startups te helpen een positieve impact te maken. Dit doet BDO door startups en scale-ups uit de StartLife community te helpen om actueel en accuraat financieel inzicht te verkrijgen. Daarnaast voorziet BDO de startups van strategisch advies en brengt hen in contact met partijen uit hun eigen netwerk.

Toegangspoort tot partners

Als een van de grootste accountants- en adviesorganisaties ter wereld heeft BDO een enorm netwerk, van onderzoeksinstellingen tot bedrijven, zowel groot als klein. Door hun rol en positie weten zij heel goed wat er speelt bij hun klanten, wat zij belangrijk vinden en waar hun behoeften liggen. Rachel Dibbets, senior consultant accountant bij BDO, beaamt dit. "We kunnen snel inschatten welk advies en begeleiding startups nodig hebben om hen te helpen groeien. Daarnaast zetten we graag een stap extra voor onze klanten door bijvoorbeeld startups in contact te brengen met andere organisaties die voor hen interessant kunnen zijn en hen in contact te brengen met de juiste mensen. Wij vinden dit niet alleen een waardevolle bijdrage, maar doen dit ook met veel plezier."

Tijdens de eerdere samenwerking merkte Jan Meiling, Managing Director bij StartLife, al snel dat BDO zeer nauwe banden heeft met hun klanten, waardoor ze zeer goede connecties kunnen leggen. Wat Meiling vooral waardeert aan de relatie met BDO is dat zij vooral heel actief zijn in het verbinden van startups aan hun enorme netwerk.

StartLife

StartLife, mede opgericht door Wageningen University & Research, ondersteunt food & agri tech startups om zich te ontwikkelen tot toonaangevende bedrijven. StartLife heeft hiervoor het succesvol acceleratieprogramma StartLife Accelerate ontwikkeld.

StartLife gelooft dat startups door hun innovatief vermogen de stuwende kracht zijn naar een duurzame wereld. In de afgelopen tien jaar ondersteunde StartLife bijna 300 startups die technologische innovaties op het gebied van voedsel en landbouw ontwikkelen.


Rachel Dibbets (links) en Jan Meiling (rechts)

MEER INFORMATIE