PSD2

De wereld van het betalingsverkeer tussen consumenten en bedrijven is aan strenge regels gebonden. Betaaldienstverleners moeten sinds 2018 voldoen aan PSD2: Payment Services Directive 2. Deze Europese richtlijn is relevant voor partijen die nieuwe betaal- en informatiediensten willen aanbieden (en een vergunning bij DNB moeten aanvragen) én voor bestaande marktpartijen, die met verscherpte en aanvullende eisen te maken gaan krijgen.

Wilt u weten of u als nieuwe toetreder onder de vergunningplicht valt? Wat u moet doen om die vergunning te verkrijgen? Waar uw organisatie momenteel staat ten aanzien van de PSD2 vergunningvereisten? En hoe u borgt dat u als PSD2 vergunninghouder doorlopend aan de (aangescherpte) wettelijke verplichtingen blijft voldoen? Lees dan deze factsheet, opgesteld door onze specialisten.

Bent u al klaar voor PSD2?

Nieuwe Europese richtlijn

PSD2 is de opvolger van PSD1. Betere consumentenbescherming en meer concurrentie zijn twee van de redenen om PSD1 te vervangen door PSD2. Deze nieuwe Europese richtlijn moet het betalingsverkeer binnen de EU verder uniformeren, de betaalmarkten voor nieuwe deelnemers openen en innovatie faciliteren. Consumenten krijgen zo meer keuze tegen betere prijzen.

Belangrijkste veranderingen

Zes betaaldiensten van PSD1 gaan op in PSD2. Verder maakt deze nieuwe richtlijn de weg vrij voor (en stelt strengere eisen aan aanbieders van) twee nieuwe betaaldiensten:

  • Betaalinitiatiediensten (dienst 7); een alternatief voor onder meer iDEAL-, creditcard- of Paypalbetalingen;
  • Rekeninginformatiediensten (dienst 8); denk hierbij aan de mogelijkheid om een digitaal huishoudboekje bij te houden.

Bedrijven die van DNB een vergunning krijgen voor het aanbieden van deze nieuwe betaaldiensten, moeten rekeninghouders toestemming vragen voor inzage in of toegang tot de betaalrekening. Banken zijn dan verplicht mee te werken, zodat de nieuwe diensten werkelijk de kans krijgen de markt te betreden.

Wat betekent PSD2 voor u?

Deze invoering heeft gevolgen voor zowel bestaande marktpartijen en als nieuwe toetreders. Voor iedereen geldt dat de interne organisatie op orde moet zijn om aan PSD2 te voldoen en de consument te beschermen. Niet alleen nu of met oog op de vergunningaanvraag, maar ook nadat de stofwolken rond de invoering (2018) zijn opgetrokken. PSD2 stelt bovendien extra eisen aan de vergunningsaanvraag voor een betaaldienstverlener. Onder andere op het gebied van IT-veiligheidsrisico’s en procedures voor het beheersen van incidenten. Daarnaast veranderen onder PSD2 ook de doorlopende eisen aan bestaande marktpartijen. Denk aan interne bedrijfsvoering, risicomanagement en informatiebeveiliging.

Wat kan BDO voor u betekenen?

BDO heeft een multidisciplinair expertteam opgericht, om partijen in de brede zin te kunnen ondersteunen bij het voldoen aan PSD2. Het team bestaat uit experts op het vlak van onder andere governance, risicomanagement en compliance (het ‘GRC’-domein), IT/cyber security en de AVG.

Het voordeel van deze multidisciplinaire aanpak is dat wij onze klanten binnen de kaders van een (PSD2) vergunningaanvraag kunnen ondersteunen op alle deelgebieden waarop DNB toetst tijdens de beoordeling van een vergunningaanvraag. Met als resultaat minder vragen vanuit en een snellere beoordeling door de toezichthouder.

Contact

Meer weten over hoe BDO uw organisatie op dit gebied van dienst kan zijn? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.